Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnij ESET Bridge


note

Aktualizacja ESET Bridge do wersji 3 i nowszych zachowuje wszystkie niestandardowe ustawienia użytkownika (zmiany konfiguracji ręcznej) w pliku pkgid (znajdującym się tutaj: Windows: C:\Program Files\ESET\Bridge\pkgid, Linux: /opt/eset/bridge/etc/pkgid.

Automatyczne uaktualnienie

ESET Bridge (wersja 3 i nowsze) obsługuje automatyczne aktualizacje, które są domyślnie włączone. Gdy dostępna jest nowsza wersja ESET Bridge, program ESET Bridge jest automatycznie uaktualniany.

Możesz włączyć/wyłączyć automatyczne aktualizacje za pomocą Polityki ESET Bridge lub Polityki automatycznych aktualizacji.

Moduły ESET Bridge są aktualizowane automatycznie, gdy dostępna jest nowsza wersja modułu (niezależnie od tego, czy automatyczne aktualizacje są włączone czy nie).

Aktualizacja ręczna

Uaktualnienie programu ESET Bridge można przeprowadzić na kilka sposobów:

Zdalnie z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT:

oWybierz kolejno: Komputery > komputer, na którym jest uruchomiony ESET Bridge > Szczegóły > Zainstalowane aplikacje. Jeśli aktualizacja programu ESET Bridge jest dostępna, wybierz kolejno: ESET Bridge > Aktualizuj produkty ESET.

oAlternatywnie można użyć zadania klienta instalacji oprogramowania.

Lokalnie:

oUżyj instalatora kompleksowego ESET PROTECT w systemie Windows.

oUruchom najnowszy pakiet instalatora autonomicznego ESET Bridge (Windows lub Linux) na komputerze ze starszą wersją ESET Bridge.