Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja w systemie Windows (instalator kompleksowy ESET PROTECT)

Możesz użyć instalatora kompleksowego ESET PROTECT 10.0 i nowszego do instalacji programu ESET Bridge:

Aby zainstalować ESET Bridge razem z ESET PROTECT On-Prem, zobacz Instalacja kompleksowa ESET PROTECT.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować tylko program ESET Bridge przy użyciu instalatora kompleksowego ESET PROTECT.


important

Zainstaluj ESET Bridge na komputerze z obsługiwanym systemem operacyjnym.

1.Odwiedź sekcję pobierania ESET PROTECT, aby pobrać instalator kompleksowy i zapisać go w preferowanej lokalizacji.

2.Rozpakuj plik x64.zip.

3.Przejdź do folderu x64 i kliknij dwukrotnie plik instalatora Setup.exe, aby uruchomić instalator kompleksowy.

4.Użyj menu rozwijanego Język, aby dostosować ustawienia języka. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

welcome

5.Wybierz opcję Zainstaluj i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_select

6.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

Kliknij opcję Polityka prywatności, aby zapoznać się z Polityką prywatności, przeczytaj Umowę licencyjna użytkownika końcowego i kliknij przycisk Dalej.

eula

7.Zaznacz pole wyboru obok pozycji Serwer proxy ESET Bridge i kliknij Zainstaluj.

package_installation_bridge

8.Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji ESET Bridge.

9.Zobaczysz postęp instalacji. Podczas trwania instalacji Kreator instalacji nie będzie odpowiadać.

10. Po zakończeniu instalacji instalator wyświetli składniki ESET PROTECT, które zostały pomyślnie zainstalowane. Kliknij opcję Zakończ. W obszarze Konsola internetowa ESET PROTECT > Komputery znajduje się ikona icon_proxy obok nazwy komputera z uruchomionym programem ESET Bridge.

Zanotuj nazwę hosta i adres IP komputera, na którym działa program ESET Bridge. Po zakończeniu instalacji skonfiguruj ESET Bridge pod kątem żądanej funkcjonalności.


note

Instalator kompleksowy ESET PROTECT tworzy domyślne polityki Użytkowania HTTP Proxy dla agentów ESET Management i produktów zabezpieczających ESET stosowanych do grupy statycznej Wszyscy. Polityki w sposób automatyczny konfigurują agentów ESET Management i produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach do używania ESET Bridge jako serwera proxy do buforowania pakietów aktualizacji. Buforowanie ruchu HTTPS jest domyślnie włączone:

Polityka ESET Bridge zawiera certyfikat HTTPS, a przełącznik Ruch pamięci podręcznejHTTPS jest włączony.

Polityka użytkowania programu ESET Endpoint for Windows HTTP Proxy zawiera urząd certyfikacji dla buforowania ruchu HTTPS.

Jeśli instalacja nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów.