Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wymagania i obsługiwane produkty

Wymagania sprzętowe

ESET Bridge jest oparty na nginx — patrz specyfikacje sprzętowe nginx.

Patrz również ESET PROTECT On-PremRozmiar sprzętu i infrastruktury.

Obsługiwane systemy operacyjne

Możesz zainstalować ESET Bridge w następujących systemach operacyjnych:

Windows — Windows Server 2016/2019/2022.

System Linux :

oUbuntu—16, 18, 20, 22

oCentOS—7 (w tym ESET PROTECT Urządzenie Wirtualne), 8

oRHEL—7, 8, 9

oRocky Linux—9.3 (ESET PROTECT VA 11.0)

Obsługiwane produkty ESET

ESET Bridge współpracuje z serwerem ESET PROTECT 10.0 i nowszymi oraz serwerem w chmurze ESET PROTECT.


note

Domyślna konfiguracja ESET Bridge obsługuje chmurę ESET Inspect. Można skonfigurować ESET Bridge, aby obsługiwał ESET Inspect On-Prem.

ESET Bridge współpracuje z następującymi produktami zabezpieczającymi firmy ESET:

Serwer proxy HTTP — wszystkie produkty zabezpieczające ESET, które mogą pobierać aktualizacje za pomocą serwera proxy.

Buforowanie ruchu HTTPS—ESET Bridge może odszyfrowywać i buforować ruch HTTPS:

oŻądania aktualizacji (moduły, repozytorium) wysyłane z obsługiwanego produktu zabezpieczającego ESET —

Obsługiwany produkt zabezpieczający ESET (buforowanie ruchu HTTPS)

Obsługiwana wersja produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security dla systemu Windows

10 i późniejsze

oRuch ESET LiveGuard Advanced dla ESET PROTECT On-Prem i obsługiwanych produktów zabezpieczających ESET wymienionych powyżej.


important

Ograniczenia buforowania ruchu HTTPS

ESET Bridge nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS dla niewymienionych powyżej produktów zabezpieczających firmy ESET (wcześniejsze wersje produktów zabezpieczających ESET Endpoint na systemy Windows, Windows Server/Linux/macOS).

ESET PROTECT On-Prem Obsługuje buforowanie ruchu HTTP/HTTPS, ale chmura ESET PROTECT obsługuje tylko buforowanie ruchu HTTP. Chmura ESET PROTECT nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS — wymagane certyfikaty są dostępne w ESET PROTECT On-Prem, ale nie w chmurze ESET PROTECT.

ESET Bridge i ESET PROTECT obsługują buforowanie ruchu HTTP dla wszystkich produktów zabezpieczających ESET.


note

Użytkownicy ESET PROTECT z usługą ESET Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami

ESET Bridge domyślnie blokuje ruch sieciowy Zarządzania poprawkami (gdy funkcja Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami jest wyłączona). ESET Bridge nie ma wpływu na zgłaszanie luk w zabezpieczeniach.

Po zastosowaniu polityki Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami na zarządzanych komputerach i komputerze z uruchomionym programem ESET Bridge produkt ESET Bridge (wersja 3 i nowsze) automatycznie zezwala na ruch sieciowy zarządzania poprawkami, wyłączając reguły listy kontroli dostępu (ACL). Konsola internetowa ESET PROTECT wyświetli alert Ograniczenia dostępu są wyłączone w szczegółach komputera, ponieważ wyłączenie reguł ACL umożliwia routing całego ruchu sieciowego przez ESET Bridge (ESET Bridge staje się otwartym serwerem proxy). Zalecamy skonfigurowanie uwierzytelniania serwera proxy w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci.