Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja przy użyciu zadania instalacji oprogramowania

Instalację programu ESET Bridge można przeprowadzić zdalnie z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT za pomocą zadania Instalacja oprogramowania:

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.

2.Kliknij Zadania > Nowe > Zadanie klienta.

create_new_client_task

3.W polu Podstawowe wpisz Nazwę. Można również wpisać Opis i Wybrać tagi. Z menu rozwijanego Zadanie wybierz opcję Instalacja oprogramowania.

sw_install_task_basic

4.Kliknij Ustawienia. W obszarze Pakiet do zainstalowania wybierz jedną opcję:

Aby zainstalować ESET Bridge z repozytorium ESET, kliknij opcję Zainstaluj pakiet z repozytorium > wybierz system operacyjny w obszarze Wybierz system operacyjny (Windows lub Linux) > kliknij przycisk Wybierz w obszarze Wybierz pakiet z repozytorium > wybierz ESET Bridge > kliknij OK.

Wybierz opcję Zainstaluj pakiet według bezpośredniego adresu URL i wpisz adres łącza pakietu instalacyjnego ESET Bridge. Zobacz temat Instalacja oprogramowania w pomocy online ESET PROTECT On-Prem, aby uzyskać więcej informacji na temat formatu łącza.

5.Zaznacz pole wyboru Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego i akceptuję Politykę prywatności. Zobacz Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego i Polityka prywatności.

sw_install_task_settings

6.Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć zadanie.

7.Kliknij Utwórz element wyzwalający.

create_trigger

8.W polu Podstawowe wpisz nazwę elementu wyzwalającego.

trigger_basic

9.Wybierz kolejno: Element docelowy > Dodaj elementy docelowe > wybierz komputer, na którym chcesz zainstalować ESET Bridge, a następnie kliknij OK.


important

Zainstaluj ESET Bridge na komputerze z obsługiwanym systemem operacyjnym.

select_targets

10. Kliknij przycisk Element wyzwalający > wybierz Typ elementu wyzwalającego > kliknij przycisk Zakończ.

trigger

11. ESET Bridge zostaje zainstalowany na wybranym komputerze. W obszarze Konsola internetowa ESET PROTECT > Komputery znajduje się ikona icon_proxy obok nazwy komputera z uruchomionym programem ESET Bridge.

Zanotuj nazwę hosta i adres IP komputera, na którym działa program ESET Bridge. Po zakończeniu instalacji skonfiguruj ESET Bridge pod kątem żądanej funkcjonalności.