ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktivácia, pozastavenie alebo odstránenie ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud predstavuje účinné riešenie na správu zabezpečenia koncových zariadení a serverov.


note

Kombinácia účtov ESET Business AccountESET MSP Administrator

Ak máte účet ESET MSP Administrator aj ESET Business Account, na aktiváciu/deaktiváciu konzoly ESET PROTECT Cloud môžete použiť iba jeden z týchto účtov. Na aktiváciu je potrebná vhodná licencia.

Aktivácia ESET PROTECT Cloud


important

Požadovaná licencia na aktiváciu ESET PROTECT Cloud

Na aktiváciu konzoly ESET PROTECT Cloud priamo z riadiaceho panela portálu ESET Business Account potrebujete vhodnú licenciu. Takouto licenciou je napríklad aj skúšobná licencia dostupná v rámci portálu ESET Business Account.

Ak sa chcete dozvedieť viac o vhodných licenciách umožňujúcich aktiváciu, obráťte sa na obchodné oddelenie spoločnosti ESET.

ESET PROTECT Cloud môžete z portálu EBA aktivovať len ako superuser a ak ste využili možnosť začať bezplatné skúšobné obdobie alebo ste do portálu naimportovali vhodnú licenciu:

1.Prejdite do sekcie Riadiaci panel a v časti ESET PROTECT Cloud kliknite na možnosť Začať bezplatné skúšobné obdobie.


note

Dokončenie aktivácie konzoly ESET PROTECT Cloud neskôr

Ak v tejto fáze aktiváciu konzoly ESET PROTECT Cloud zrušíte, môžete ju spustiť neskôr pomocou tlačidla Aktivovať.

2.Okno sprievodcu aktiváciou bude vyžadovať odsúhlasenie Podmienok používania konzoly ESET PROTECT Cloud a zobrazí optimálne umiestnenie dátového centra na základe aktuálnej polohy. Označte Prijímam podmienky používania a kliknite na Pokračovať.

eba_activate_eca_accept_eulaANDselect_data-center-location

3.Počkajte, kým sa na obrazovke objaví okno s oznámením Vaša konzola ESET PROTECT Cloud je pripravená.

4.Ak zobrazené okno zavriete, do konzoly ESET PROTECT Cloud sa dostanete cez sekciu Riadiaci panel, kde v časti ESET PROTECT Cloud kliknete na možnosť Otvoriť. Kliknite na Pokračovať.

5.Na aktiváciu dvojúrovňového overovania kliknite na Aktivovať. Ak chcete aktiváciu preskočiť, kliknite na Pokračovať.

6.Na novej karte webového prehliadača sa otvorí ESET PROTECT Cloud Web Console.

Pozastavený ESET PROTECT Cloud

Po uplynutí platnosti poslednej vhodnej licencie máte 14 dní na jej obnovenie alebo pridanie novej vhodnej licencie ESET PROTECT Cloud, aby ste tak mohli predísť pozastaveniu svojej inštancie ESET PROTECT Cloud. Pozastavený ESET PROTECT Cloud nie je prístupný ani funkčný a na obnovenie služby máte 30 dní, počas ktorých môžete obnoviť vhodnú licenciu ESET PROTECT Cloud alebo naimportovať novú.

V prípade odstránenia poslednej vhodnej licencie z konzoly ESET Business Account dôjde k okamžitému pozastaveniu ESET PROTECT Cloud.

Odstránenie ESET PROTECT Cloud

1.Pred odstránením ESET PROTECT Cloud najskôr odinštalujte agenta ESET PROTECT Cloud zo spravovaných zariadení.

2.Ak chcete odstrániť ESET PROTECT Cloud, prejdite do sekcie Riadiaci panel, v časti ESET PROTECT Cloud kliknite na ikonu ozubeného kolesa icon-settings-gear a potom na Odstrániť ESET PROTECT Cloud.

eba_eca_delete

3.Na potvrdenie odstránenia zadajte do poľa Potvrdenie heslom svoje prístupové heslo do účtu ESET Business Account a potom kliknite na Odstrániť.

 


note

Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti ESET

Ak sa v súvislosti so svojím aktivovaným ESET PROTECT Cloud rozhodnete obrátiť na centrum technickej podpory spoločnosti ESET, bude potrebné poskytnúť ID vašej inštancie ESET PROTECT Cloud, ktoré nájdete na portáli ESET Business Account v sekcii Pomocník > O programe.