ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Príklad nastavenia lokalít a používateľov s rôznymi oprávneniami

Spoločnosť XYZ má okrem centrály ešte dve pobočky – XYZ_1 a XYZ_2.

V tomto príklade vlastník spoločnosti do portálu EBA pridá tri rôzne licencie. Každá licencia obsahuje 10 jednotiek. Vlastník vytvorí účet používateľa pre oboch riaditeľov pobočiek – Používateľ 1 a Používateľ 2. Jeden účet používateľa vytvorí aj pre IT správcu – Používateľ 3. Následne vlastník vytvorí lokalitu pre každú pobočku.

Vlastník cez portál EBA rozdelí dostupný počet jednotiek obsiahnutých v dvoch licenciách rovnomerne medzi vytvorené lokality, ktoré predstavujú dve pobočky spoločnosti. Tretia licencia nie je priradená k žiadnej lokalite.

Jednotlivým používateľom sa pridelia nasledujúce prístupové práva:

Nastavenie

Používateľ 1

Používateľ 2

Používateľ 3

Prístup do spoločnosti

Bez prístupu

Bez prístupu

Čítanie

Prístup k lokalite XYZ_1

Čítanie

Bez prístupu

Čítanie

Prístup k lokalite XYZ_2

Bez prístupu

Čítanie

Zapisovanie

Prístup k ESET PROTECT a ESET Inspect

Bez prístupu

Bez prístupu

Zapisovanie

Prístup k ESET Cloud Office Security

Bez prístupu

Bez prístupu

Zapisovanie


note

Používatelia bez prístupu do spoločnosti

Používatelia, ktorí majú v rámci Prístupu do spoločnosti priradené povolenie Bez prístupu, nebudú mať k dispozícii Licenčný kľúč. Zobrazí sa im iba Verejné ID licencie. Takíto používatelia nemôžu konfigurovať vlastné prístupové povolenia pre ESET PROTECT, ESET Inspect a ESET Cloud Office Security.

Čo môžu jednotliví používatelia robiť na základe pridelených prístupových práv, ktoré boli nastavené pre ich používateľské účty:

Nastavenie

Používateľ 1

Používateľ 2

Používateľ 3

Všetky licencie

Bez prístupu

Bez prístupu

Čítanie licenčných informácií

Licencie priradené k XYZ_1

Čítanie licenčných informácií

Bez prístupu

Čítanie licenčných informácií

Licencie priradené k XYZ_2

Bez prístupu

Čítanie licenčných informácií

Spravovanie licencie

Všetky aktivované zariadenia

Bez prístupu

Bez prístupu

Zobrazenie aktivovaných zariadení

Aktivované zariadenia priradené k XYZ_1

Zobrazenie aktivovaných zariadení

Bez prístupu

Zobrazenie aktivovaných zariadení

Aktivované zariadenia priradené k XYZ_2

Bez prístupu

Zobrazenie aktivovaných zariadení

Spravovanie aktivovaných zariadení

Všetci používatelia

Bez prístupu

Bez prístupu

Bez prístupu

Používatelia priradení k XYZ_1

Zobrazenie prístupových práv súvisiacich s lokalitou

Bez prístupu

Zobrazenie prístupových práv súvisiacich s lokalitou

Používatelia priradení k XYZ_2

Bez prístupu

Zobrazenie prístupových práv súvisiacich s lokalitou

Spravovanie prístupových práv súvisiacich s lokalitou

Všetky upozornenia

Bez prístupu

Bez prístupu

Čítanie upozornení

Upozornenia týkajúce sa XYZ_1

Čítanie upozornení

Bez prístupu

Čítanie upozornení

Upozornenia týkajúce sa XYZ_2

Bez prístupu

Čítanie upozornení

Spravovanie upozornení

Všetky protokoly auditu

Bez prístupu

Bez prístupu

Bez prístupu

Osobný protokol auditu

Čítanie

Čítanie

Čítanie

Protokol auditu týkajúci sa XYZ_1

Čítanie protokolu auditu

Bez prístupu

Čítanie protokolu auditu

Protokol auditu týkajúci sa XYZ_2

Bez prístupu

Čítanie protokolu auditu

Čítanie protokolu auditu

ESET PROTECT a ESET Inspect

Bez prístupu

Bez prístupu

Úplný prístup

ESET Cloud Office Security

Bez prístupu

Bez prístupu

Úplný prístup