ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Slovník pojmov

V tejto kapitole uvádzame prehľad pojmov súvisiacich s ESET Business Account (EBA) vrátane ich vysvetlenia:

Protokol auditu: záznamy o akciách, ktoré prebehli na portáli EBA, napríklad aktivácie produktov ESET alebo pokusy o prihlásenie do EBA. Viac informácií nájdete v kapitole Protokol auditu.

Autorizácia: povolenie na správu konkrétnej licencie pre produkt ESET.

Staršie verzie licenčných údajov: licenčné údaje, ktoré slúžia na aktiváciu starších verzií produktov ESET, vyžadujúcich zadanie prihlasovacieho mena a hesla. Počnúc verziou 6 sa v produktoch ESET určených pre firmy začal na aktiváciu používať licenčný kľúč.

Licenčný súbor: súbor vo formáte .lic, ktorý slúži na aktiváciu produktov ESET určených pre firmy, akým je napríklad ESET Remote Administrator 5.

Licenčný kľúč: jedinečný reťazec znakov používaný na aktiváciu produktov ESET a identifikáciu vlastníka licencie.

Vlastník licencie: výhradný vlastník licencie na firemné produkty ESET, ktorý má v reálnom čase prístup k informáciám o stave licencie a/alebo k zoznamu zariadení, na ktorých je licencia použitá, pričom môže využitie licencie na týchto zriadeniach deaktivovať.

Offline licencia: licenčný súbor používaný na aktiváciu produktov ESET na zariadeniach, ktoré nemajú prístup k internetu. Viac informácií nájdete v kapitole Stiahnutie offline licencie alebo licencie pre staršie verzie.

Verejné ID licencie: krátky reťazec znakov, ktorý slúži na identifikáciu licencie treťou stranou. Tento údaj nie je možné použiť na aktiváciu produktov ESET.

Jednotka: aktivované zariadenie s pridelenou licenciou. Napríklad jedna aktivácia produktu ESET Endpoint Security na jednom počítači predstavuje jednu jednotku.

Prihlasovacie meno a heslo: prečítajte si sekciu Staršie verzie licenčných údajov.

Podjednotka: licencie pre serverové produkty od spoločnosti ESET môžu mať svoje podjednotky, napríklad v prípade ESET Mail Security for Exchange Server je to počet e-mailových adries a v ESET Security for Microsoft SharePoint ide o počet používateľov.