ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Úvod

ESET Business Account (EBA) umožňuje vlastníkom firemných licencií ESET spravovať všetky licencie na jednom mieste. Po pridaní licencií do portálu ESET Business Account môžete počet jednotiek obsiahnutých vo vašej licencii zdieľať naprieč lokalitami a môžete tiež prizvať dôveryhodné osoby, aby vám pomohli pri správe licencií.

EBA vám umožňuje:

zdieľať jednotky licencie medzi lokalitami (pobočkami firmy),

zobraziť podrobný prehľad o licencii a využívaní produktu,

priradiť používateľov ku konkrétnym lokalitám,

zabezpečiť nástroj na správu licencií pomocou dvojúrovňového overovania,

používať ESET PROTECT na nasadenie a spravovanie riešenia ESET Full Disk Encryption,

aktivovať ESET LiveGuard Advanced,

používať ESET Cloud Office Security,

používať ESET Inspect,

spravovať ESET Secure Authentication SDK kľúče a SMS kredit.


note

Náhrada ESET License Administrator

Portál ESET Business Account nahradil svojho predchodcu ESET License Administrator, ktorý dosiahol koniec životného cyklu 30. júna 2022. Viac informácií o ukončení životného cyklu produktu ESET License Administrator nájdete v tomto článku databázy znalostí.


important

Licencie ESET Endpoint Encryption (EEE)

Licencie produktu ESET Endpoint Encryption (predtým známeho ako DESlock) nie sú kompatibilné s produktom ESET Business Account. Viac informácií o spravovaní licencií EEE nájdete v článku o typoch licencií EEE.

Dostupnosť služieb

ESET Status Portal zobrazuje aktuálny stav cloudových služieb ESET, plánované odstávky a minulé incidenty. Ak máte problém s podporovanou službou ESET, no na portáli daný problém uvedený nie je, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

Monitorovacie tímy interne preverujú potenciálne problémy a potvrdené incidenty manuálne zverejňujú a aktualizujú, aby sa zachovala vysoká dôveryhodnosť a presnosť. Preto sa incidenty na portáli zobrazujú s miernym oneskorením. Incidenty s krátkym trvaním sa nemusia zverejniť vôbec, ak sú vyriešené ešte pred ich manuálnym potvrdením.