Κονσόλα διαχείρισης της εικονικής συσκευής ESET PROTECT

Αφού αναπτύξετε με επιτυχία την εικονική συσκευή ESET PROTECT, ανοίξτε το παράθυρο τερματικού του εικονικού υπολογιστή. Θα δείτε μια οθόνη βασικών πληροφοριών για το ESET PROTECT VA και την κατάστασή του. Είναι η κύρια οθόνη του ESET PROTECT VA. Από εδώ, μπορείτε να συνδεθείτε στην Κονσόλα διαχείρισης ESET PROTECT VA (γνωστή και ως λειτουργία διαχείρισης) πατώντας το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας. Για να εισέλθετε στη λειτουργία διαχείρισης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που καθορίσατε κατά τη διαμόρφωση ESET PROTECT VA και πατήστε το Enter δυο φορές. Εάν δεν έχετε ακόμα ρυθμίσει τις παραμέτρους για το ESET PROTECT VA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης προεπιλογής eraadmin για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία διαχείρισης.

Μόλις συνδεθείτε στην Κονσόλα διαχείρισης ESET PROTECT VA, θα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία διαμόρφωσης/διαχείρισης:

Ορισμός στατικής διεύθυνσης IP

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της απομακρυσμένης πρόσβασης

Αντίγραφο ασφαλείας βάσης δεδομένων

Επαναφορά βάσης δεδομένων

Επαναφορά μετά τη χρήση προηγούμενου στιγμιότυπου

Λήψη βάσης δεδομένων από άλλο διακομιστή

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης VM

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων

Εκ νέου συμμετοχή στον τομέα

Διαμόρφωση τομέα

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


important

Η διαθεσιμότητα των παραπάνω στοιχείων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φάση υλοποίησης του ESET PROTECT VA και τον διαμορφωμένο τύπο συσκευής.

Restart system (Επανεκκίνηση συστήματος) - Εάν θέλετε να επανεκκινήσετε το ESET PROTECT VA

Shut down system (Τερματισμός λειτουργίας συστήματος) - Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία του ESET PROTECT VA

Lock screen (Κλείδωμα οθόνης) - Θα πρέπει να κλειδώνετε την οθόνη για να εμποδίζετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν το ESET PROTECT VA και να αποκτούν πρόσβαση στα αρχεία του. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Esc για κλείδωμα της οθόνης, που είναι ακόμη πιο γρήγορο. Η λειτουργία διαχείρισης θα κλείσει και θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη ESET PROTECT VA.

Exit to terminal (Έξοδος σε λειτουργία τερματικού)- Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία τερματικού του λειτουργικού συστήματος. Η Κονσόλα διαχείρισης της εικονικής συσκευής ESET PROTECT VA θα κλείσει και θα εισέλθετε στη λειτουργία τερματικού. Για να μεταβείτε από το τερματικό ξανά στην κύρια οθόνη του ESET PROTECT VA, πληκτρολογήστε exit και πατήστε το πλήκτρο Enter (επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή logout η οποία έχει το ίδιο αποτέλεσμα).