Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να επαναφέρετε την εικονική συσκευή ESET PROTECT στην αρχική της κατάσταση όταν είχε μόλις αναπτυχθεί. Όλες οι διαμορφώσεις και οι ρυθμίσεις θα μηδενιστούν και ολόκληρη η βάση δεδομένων ESET PROTECT θα απορριφθεί.


warning

Συνιστάται να δημιουργήσετε οπωσδήποτε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων ESET PROTECT προτού εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Η βάση δεδομένων σας θα είναι κενή μετά την εκτέλεση της επαναφοράς.

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων επαναφέρει μόνο τις ρυθμίσεις που άλλαξαν κατά τη διαμόρφωση ESET PROTECT VA. Όλες οι άλλες αλλαγές και ρυθμίσεις θα διατηρηθούν. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν επαναφέρει πλήρως την εικονική συσκευή στην αρχική της κατάσταση. Εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα με το ESET PROTECT VA, συνιστάται να αναπτύξετε νέο υπολογιστή. Ακολουθήστε τα βήματα για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση/μετεγκατάσταση ή ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής.

1.Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχείρισης πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασής σας και πατώντας Enter δύο φορές. Επιλέξτε Factory reset χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και πατήστε Enter.

factory_reset

2.Πατήστε Enter για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του ESET PROTECT VA ή, μπορείτε να επιστρέψετε στο μενού πατώντας Ctrl+C σε αυτό το σημείο.


warning

Όταν εκτελείται επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, μη πατήσετε Ctrl+C, επειδή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εικονική συσκευή σας.

factory_reset_02


note

Εάν δείτε μήνυμα σφάλματος στη οθόνη κατά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά την επαναφορά. Σε περίπτωση που η επανεκτέλεση της επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν βοηθά ή δεν είστε βέβαιοι για τη φύση του προβλήματος, συνιστάται να ξεκινήσετε νέα ανάπτυξη. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα που περιγράφονται στην ενότητα αναβάθμιση/μετεγκατάσταση ή να εκτελέσετε τη διαδικασία ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής.

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

Επαναφέρει όλη τη διαμόρφωση δικτύου, όλους τους κωδικούς πρόσβασης και το όνομα κεντρικού υπολογιστή

εκκαθαρίζει το Webmin, τα αρχεία διαμόρφωσης συσκευής, τα πακέτα και τα αρχεία καταγραφής συστήματος

καταργεί όλα τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων ESET PROTECT

επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης χρήστη της βάσης δεδομένων ESET PROTECT

Μετά την επανεκκίνηση του, το ESET PROTECT VA θα βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, σαν να έχει μόλις αναπτυχθεί, και θα είναι έτοιμο για να αρχίσετε να το διαμορφώνετε από την αρχή.


note

Οι προσαρμοσμένες τροποποιήσεις ή ρυθμίσεις που δεν σχετίζονται με το ESET PROTECT θα παραμείνουν ως έχουν.