Αντίγραφο ασφαλείας βάσης δεδομένων

Το αντίγραφο ασφαλείας είναι ένα απολύτως σημαντικό μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάκτησης της βάσης δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, θα δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων ESET PROTECT και θα το αποθηκεύσετε στο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας του MySQL με το όνομα era-backup.sql, το οποίο βρίσκεται στονριζικό φάκελο.


note

Μια εναλλακτική στη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων είναι δημιουργείτε στιγμιότυπα του εικονικού υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό θα καταγράψετε ολόκληρο το ESET PROTECT VA, όλες τις ρυθμίσεις του, καθώς και τη βάση δεδομένων ESET PROTECT. Ωστόσο, εάν επαναφέρετε ένα στιγμιότυπο του εικονικού υπολογιστή, θα πρέπει να εκτελέσετε Επαναφορά μετά τη χρήση προηγούμενου στιγμιότυπου.


important

Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων ESET PROTECT τακτικά και να αποθηκεύετε το αρχείο σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης. Αυτό είναι σημαντικό επειδή με τον τρόπο αυτό θα έχετε ένα αντίγραφο ολόκληρης της βάσης δεδομένων ESET PROTECT αποθηκευμένο σε άλλη θέση (όχι τοπικά στο ESET PROTECT VA), σε περίπτωση καταστροφής. Για παράδειγμα, εάν το ESET PROTECT VA πάθει βλάβη, καταργηθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Έχοντας στη διάθεσή σας ένα πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων ESET PROTECT, θα μπορείτε να επαναφέρετε το ESET PROTECT VA στην κατάσταση που βρισκόταν λίγο πριν από την καταστροφή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στο θέμα Ανάκτηση του ESET PROTECT VA σε περίπτωση καταστροφής.

1.Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχείρισης πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασής σας και πατώντας Enter δύο φορές. Επιλέξτε Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

backup_db

2.Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον ριζικό κωδικό πρόσβασης της βάσης δεδομένων προκειμένου να ξεκινήσει η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων.


note

Εάν δεν θυμάστε τον ριζικό κωδικό πρόσβασης της βάσης δεδομένων, μπορείτε να τον αλλάξετε και να εκτελέσετε ξανά τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

backup_db_02


warning

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά έως και μερικές ώρες, ανάλογα με το μέγεθος της βάσης δεδομένων σας.

Κατά τη διεργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων, ο διακομιστής ESET PROTECT σταματά για να διασφαλίσει τη συνέπεια των δεδομένων.


note

Ελέγχετε πάντα την οθόνη για σφάλματα. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος, η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά τη Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

Θα βρείτε το αντίγραφο ασφαλείας βάσης δεδομένων εδώ: /root/era-backup.sql


important

Κάντε λήψη του αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων σε μια ασφαλή θέση χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση αρχείων Webmin.