Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της απομακρυσμένης πρόσβασης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη πρόσβαση (Διασύνδεση διαχείρισης Webmin και SSH), πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχείρισης πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασής σας και πατώντας Enter δύο φορές. Επιλέξτε Enable/Disable remote access χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και πατήστε Enter.

enable_disable_webmin

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Webminανατρέξτε στη Διασύνδεση διαχείρισης Webmin για λεπτομέρειες. Το Webmin χρησιμοποιεί HTTPS και εκτελείται στη θύρα 10000. Για την πρόσβαση στη διασύνδεση Webmin, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP που αναφέρεται μαζί με τον αριθμό θύρας 10000 (https://<host name or IP address>:10000 για παράδειγμα https://10.10.11.16:10000 ή https://protect.local:10000).

Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω SSH στη θύρα 22 (αυτό απαιτείται για ενεργοποίηση της λήψης βάσης δεδομένων).

Οι παρακάτω πληροφορίες θα εμφανιστούν στην κύρια οθόνη της Κονσόλας διαχείρισης ESET PROTECT VA:

webmin_access_enable

Δείτε επίσης το θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων SSH.