Ορισμός στατικής διεύθυνσης IP

Απαιτείται μη αυτόματη διαμόρφωση εάν δεν έχει εκχωρηθεί διεύθυνση IP στην εικονική συσκευή ESET PROTECT από ένα διακομιστή DHCP. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ορίσετε στατική διεύθυνση IP μη αυτόματα:

1.Από την κύρια οθόνη της κονσόλας VM, πατήστε Enter στο πληκτρολόγιο για να εισέλθετε στη λειτουργία διαχείρισης. Πληκτρολογήστε eraadmin και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές για σύνδεση.

va_login_psw

2.Επιλέξτε Ορισμός στατικής διεύθυνσης IP χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και πατήστε Enter.

set_static_ip

3.Θα ξεκινήσει ένας αλληλεπιδραστικός οδηγός διαμόρφωσης δικτύου, ο οποίος θα σας ζητήσει να ορίσετε:

Στατική διεύθυνση IP

Μάσκα δικτύου

Διεύθυνση πύλης

Διεύθυνση διακομιστή DNS


note

Πρέπει να εισαχθούν παράμετροι δικτύου σε συμβολογραφία IPv4, για παράδειγμα, 192.168.1.10 (διεύθυνση IP) ή 255.255.255.0 (μάσκα δικτύου).

Ακόμα και έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι του δικτύου σωστά, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί ping του υπολογιστή ESET PROTECT VA.

4.Πατήστε Enter για να συνεχίσετε ή Ctrl+C για να παραμείνετε στο τερματικό.

Το ESET PROTECT VA έχει από προεπιλογή έναν προσαρμογέα δικτύου, ο οποίος είναι αρκετός, αλλά εάν προσθέσετε περισσότερους προσαρμογείς δικτύου για άλλους λόγους, το στοιχείο Ορισμός στατικής διεύθυνσης IP θα εφαρμοστεί μόνο στον προσαρμογέα eth0.