Λήψη βάσης δεδομένων από άλλο διακομιστή

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να λάβετε τη βάση δεδομένων ESET PROTECT από ένα υπάρχον ESET PROTECT VA που εκτελείται στην υποδομή σας. Υποστηρίζεται μόνο στο διακομιστή ESET PROTECT και όχι στα άλλα στοιχεία (MDM). Είναι μια εύκολη λύση όταν κάνετε αναβάθμιση της εικονικής συσκευής ESMC ή παλαιότερης εικονικής συσκευής ESET PROTECT στην πιο πρόσφατη εικονική συσκευή ESET PROTECT ή εάν θέλετε να μετεγκαταστήσετε την εικονική συσκευή ESET PROTECT.


important

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης, πρέπει να διατηρήσετε το παλιό σας ESET PROTECT VA προσβάσιμο, προκειμένου να εφαρμοστεί η πολιτική αλλαγής ονόματος κεντρικού υπολογιστή/διεύθυνσης IP σε όλους τους υπολογιστές-πελάτες. Διαφορετικά, οι υπολογιστές-πελάτες δεν θα συνδέονται με το νέο ESET PROTECT VA και θα προσπαθούν να συνδεθούν με το παλιό.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το SSH στο παλιό ESET PROTECT VA.

Εκτελέστε λήψη της βάσης δεδομένων μόνο κατά τη μετεγκατάσταση σε νεότερη ή στην ίδια έκδοση του διακομιστή ESET PROTECT. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης, η δομή της βάσης δεδομένων ενημερώνεται, αλλά η διαδικασία αυτή θα αποτύχει εάν γίνεται λήψη από παλαιότερο διακομιστή. Η λήψη βάσης δεδομένων είναι ένας από τους δύο τρόπους αναβάθμισης της εικονικής συσκευής σας.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη της βάσης δεδομένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1.Αναπτύξτε ένα νέο ESET PROTECT VA, αλλά μη το διαμορφώσετε ακόμη.

2.Ανοίξτε την κονσόλα του εικονικού υπολογιστή και, ενώ βρίσκεστε στην κύρια οθόνη, πατήστε Enter στο πληκτρολόγιό σας για να εισέλθετε στη Λειτουργία διαχείρισης του ESET PROTECT VA που μόλις αναπτύξατε.

3.Πληκτρολογήστε eraadmin και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές για σύνδεση.

va_login_psw

4.Επιλέξτε Λήψη βάσης δεδομένων από άλλον διακομιστή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και πατήστε Enter.

pull_db

5.Εισαγάγετε τον ριζικό κωδικό πρόσβασης της βάσης δεδομένων στο απομακρυσμένο ESET PROTECT VA από το οποίο θέλετε να λάβετε τη βάση δεδομένων ESET PROTECT (η παλιά σας εικονική συσκευή ESET PROTECT). Εάν χρησιμοποιείτε μόνο έναν κωδικό πρόσβασης στο παλιό σας ESET PROTECT VA, πληκτρολογήστε τον εδώ.

6.Εισαγωγή σύνδεσης στο απομακρυσμένο ESET PROTECT VA (SSH) - πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (root) και το παλιό όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση ΙΡ του ESET PROTECT VA με την ακόλουθη μορφή: root@IPaddress ή root@hostname

7.Εάν σας ζητηθεί Έλεγχος ταυτότητας του κεντρικού υπολογιστή πληκτρολογήστε yes. Διαφορετικά, παραλείψτε αυτό το βήμα.

8.Πληκτρολογήστε τον Κωδικό εικονικού υπολογιστή του παλιού σας ESET PROTECT VA και πατήστε Enter. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας, θα εμφανιστεί το μήνυμα Δημιουργήθηκε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων του διακομιστή ERA.


note

Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και η επαναφορά ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της βάσης δεδομένων.

9.Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό εικονικού υπολογιστή του παλιού σας ESET PROTECT VA. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης αρκετές φορές κατά την αντιγραφή, ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για την αντιγραφή της βάσης δεδομένων.

10. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναφορά της βάσης δεδομένων.

pull_db_interactive

11. Εάν εκτελείτε αναβάθμιση: Μετά την επιτυχή λήψη της βάσης δεδομένων ESET PROTECT, τερματίστε τη λειτουργία του παλιού ESET PROTECT VA για να τον αποσύρετε.


important

Συνιστάται να διατηρήσετε το παλιό σας ESET PROTECT VA για αρκετό διάστημα, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η νέα εμφάνιση λειτουργεί σωστά.

Συνιστάται να μη καταργήσετε την εγκατάσταση του παλιού διακομιστή εικονικής συσκευής ESET PROTECT χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών κατάργησης εγκατάστασης. Αυτή η διαδικασία κατάργησης εγκατάστασης θα καταργήσει τον συσχετισμό όλων των αδειών χρήσης και από τη νέα βάση δεδομένων διακομιστή εικονικής συσκευής ESET PROTECT. Για να αποτρέψετε αυτή τη συμπεριφορά, καταργήστε την παλιά βάση δεδομένων διακομιστή εικονικής συσκευής ESET PROTECT (DROP DATABASE) πριν την κατάργηση της εγκατάστασης.

12. Ρύθμιση παραμέτρων της νέας συσκευής:

Αναβάθμισης - Διαμορφώστε το νέο VA με τις ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις όπως το προηγούμενο ESET PROTECT VA.

Μετεγκατάστασης - Αλλάξτε τη ρύθμιση παραμέτρων ώστε να ταιριάζει με τις ιδιότητες του νέου τομέα (διαμόρφωση ή εκ νέου συμμετοχή στον τομέα) ή δικτύου, για παράδειγμα, εάν μεταφέρατε το ESET PROTECT VA σε διαφορετικό δίκτυο.


note

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα έχουν διατηρηθεί, ότι όλοι οι υπολογιστές-πελάτες συνδέονται με τον νέο σας διακομιστή και ότι το νέο ESET PROTECT VA συμπεριφέρεται ακριβώς όπως και το προηγούμενο.