Διαμόρφωση της εικονικής συσκευής ESET PROTECT

Μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα την εικονική συσκευή ESET PROTECT (ESET PROTECT VA) μέσω του περιβάλλοντος χρήστη στον ιστό. Θα πρέπει να έχετε έναν διακομιστή DHCP στο δίκτυό σας, έτσι ώστε να αντιστοιχιστεί αυτόματα μια διεύθυνση IP στην εικονική συσκευή ESET PROTECT, η οποία σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη διαμόρφωσης της εικονικής συσκευής ESET PROTECT στον ιστό.


note

Εάν δεν έχετε διακομιστή DHCP στο δίκτυό σας, θα πρέπει να ορίσετε στατική διεύθυνση IP για το ESET PROTECT VA.

Όταν αναπτύξετε τον εικονικό υπολογιστή της εικονικής συσκευής , επιλέξτε το στοιχείο ESET PROTECTΤύπος συσκευής ESET PROTECT που θέλετε να εκτελέσετε. Στο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, επιλέξτε τον τύπο συσκευής ESET PROTECT που θέλετε να εκτελέσει ο εικονικός υπολογιστής σας από το αναπτυσσόμενο μενού και διαμορφώστε την. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο παρακάτω, για να δείτε οδηγίες διαμόρφωσης για διαφορετικούς τύπους συσκευών:

Συσκευή διακομιστή ESET PROTECT

Συσκευή MDM ESET PROTECT

VA_web_select