Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Fazy implementacji i utrzymanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Implementacja urządzenia wirtualnego ESET PROTECT składa się z następujących faz głównych, które są niezbędne do pomyślnego wdrożenia i konfiguracji:

1.Proces wdrażania urządzenia ESET PROTECT — zasadnicze wdrożenie pliku OVA urządzenia wirtualnego ESET PROTECT na hiperwizorze.

2.Konfigurowanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT — konfiguracja przeprowadzana po wdrożeniu za pomocą interfejsu sieciowego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Jest to strona konfiguracyjna, na której można wybrać typ urządzenia oraz wprowadzić określone dane i właściwości wymagane do prawidłowego funkcjonowania tego konkretnego typu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Dalsza konfiguracja oraz zarządzanie są przeprowadzane za pomocą tekstowego interfejsu użytkownika (TUI) oraz interfejsu Webmin:

1.Konsola zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT — zapewnia dostęp do funkcji utrzymania, takich jak tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, zmiana haseł, reset do ustawień fabrycznych itp.

2.Interfejs zarządzania Webmin — ułatwia zarządzanie urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT.

Procedury uaktualnienia, migracji i odzyskiwania awaryjnego:

Uaktualnienie/migracja urządzenia wirtualnego ESET PROTECT — jeśli chcesz uaktualnić urządzenie wirtualne ESET PROTECT do najnowszej wersji, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami oraz procedurą krok po kroku podanymi w tej sekcji. Ta sama procedura obowiązuje też w razie potrzeby migracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Odzyskiwanie awaryjne urządzenia wirtualnego ESET PROTECT — wykonaj tę procedurę, jeśli urządzenie wirtualne ESET PROTECT przestało działać i nie można rozwiązać problemu lub nie można odzyskać uszkodzonej instancji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.