Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Pobieranie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT dostępne jest w postaci pliku OVA (Open Virtualization Appliance). Jest on dostępny w sekcji pobierania. Urządzenie jest dostępne jako plik protect_appliance.ova.

Jeśli wdrażasz urządzenie wirtualne w środowisku Microsoft Hyper-V, użyj pliku protect_appliance.vhd.zip zamiast pliku OVA.

protect_appliance.ova — zawiera wiele typów urządzenia ESET PROTECT. Wdrożenie tego pliku umożliwia wybór typu urządzenia, które ma zostać uruchomione. Można wybrać spośród następujących typów urządzeń:

oESET PROTECT Serwer — serwer ESET PROTECT, który będzie działać na dedykowanej maszynie wirtualnej. Zawiera również narzędzie Rogue Detection Sensor.

oESET PROTECT MDM — komponent tylko do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Jeśli udostępnienie serwera ESET PROTECT poza wewnętrzną sieć jest niepożądane, można udostępnić maszynę wirtualną ESET PROTECT MDM w Internecie w celu zarządzania urządzeniami mobilnymi.

 

Plik OVA to szablon zawierający funkcjonalny system operacyjny CentOS 7. Aby wdrożyć plik OVA urządzenia wirtualnego ESET PROTECT, należy wykonać instrukcje dotyczące używanego hiperwizora. Korzystając z protect_appliance.ova, można wybrać typ urządzenia wirtualnego ESET PROTECT, które ma zostać uruchomione przez maszynę wirtualną po ukończeniu wdrożenia. Po wybraniu typu można rozpocząć konfigurację urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Po wdrożeniu pliku OVA należy wybrać typ urządzenia i skonfigurować ustawienia urządzenia wirtualnego. Urządzenie wirtualne stanowi kompletne środowisko z programem ESET PROTECT (lub jednym z jego komponentów).

Przed rozpoczęciem wdrażania należy się upewnić, że wszystkie wymagania wstępne zostały spełnione.

Po zakończeniu wdrożenia i konfiguracji można nawiązać połączenie z serwerem ESET PROTECT przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT i rozpocząć korzystanie z programu ESET PROTECT.


note

Firma ESET dostarcza urządzenia wirtualne ESET PROTECT, ale nie ponosi odpowiedzialności za pomoc techniczną i utrzymanie systemu operacyjnego lub jego komponentów. Urządzenia wirtualne ESET PROTECT zostały stworzone z myślą o ułatwieniu obsługi i wdrożenia oraz są dostarczane wraz z publicznie dostępnym systemem operacyjnym zawierającym komponenty pochodzące z innych źródeł. Odpowiedzialność za zarządzanie tymi komponentami i ich aktualizowanie leży wyłącznie po stronie użytkownika urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Zalecamy regularne aktualizowanie systemu operacyjnego, aby uniknąć problemów bezpieczeństwa.