Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wymagania wstępne

Przed wdrożeniem urządzenia wirtualnego ESET PROTECT należy spełnić następujące wymagania wstępne:

Musi być używany obsługiwany hiperwizor.

Należy sprawdzić, czy system operacyjny-gość jest obsługiwany (w przypadku hostowanego hiperwizora, na przykład programu VMware Workstation/Player lub Oracle VirtualBox).

Należy sprawdzić, czy ustawienia zegara systemowego systemu operacyjnego hosta i systemu operacyjnego-gościa są zsynchronizowane.

Funkcja VT musi być włączona w systemie BIOS komputera hosta. Możliwe nazwy tej funkcji to VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology, VMX lub Virtual Machine Extensions. Ustawienie to zazwyczaj można znaleźć na ekranie zabezpieczeń systemu BIOS. Lokalizacja tego ustawienia różni się zależnie od dostawcy komputera.

Należy się upewnić, że połączenie z kartą sieciową na maszynie wirtualnej jest ustawione jako Mostkowe (ewentualnie NAT). Podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT można określić ustawienia sieciowe, w tym dane domeny, aby zapewnić prawidłowe działanie zadania Synchronizacja grupy statycznej.

W przypadku używania trybu NAT na maszynie wirtualnej należy skonfigurować przekierowanie portów, aby umożliwić dostęp do programu ESET PROTECT przez sieć. Porty, które należy przekierować, są wyświetlane w oknie konsoli urządzenia wirtualnego ESET PROTECT po jego wdrożeniu i skonfigurowaniu.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT obsługuje tylko środowiska IPv4. Choć można ręcznie skonfigurować środowisko IPv6, nie jest ono obsługiwane.


important

Zalecamy utworzenie migawki nowo wdrożonego i skonfigurowanego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT i zsynchronizowanie go z usługą Active Directory. Zalecamy również utworzenie migawki przed wdrożeniem agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Certyfikaty ESET PROTECT są wymagane do wdrożenia rozwiązań ESET PROTECT MDM. Aby można było wygenerować te certyfikaty (szyfrują one komunikację między komponentami ESET PROTECT), musi działać instancja serwera ESET PROTECT.