Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zalecane konfiguracje systemowe

W zależności od rozmiaru infrastruktury, tzn. liczby maszyn klienckich, które będą zarządzane przez urządzenie wirtualne ESET PROTECT, należy wziąć pod uwagę zalecaną i minimalną konfigurację maszyny wirtualnej.

Poniższe rozmiary mają zastosowanie do serwera ESET PROTECT oraz urządzenia wirtualnego ESET PROTECT MDM:

Liczba klientów

Do 1.000

1,000–5,000

Liczba rdzeni procesora

4

8

Wielkość pamięci RAM

4 GB

8 GB

Operacje We/Wy na dysku*

500

1.000

Interwał połączenia agenta (w fazie wdrażania)

60 s

5 min

Interwał połączenia agenta (po wdrożeniu, podczas standardowego użytkowania)

10 min

10 min

Inne zalecenia

Format thick provisioned — należy ręcznie zmienić konfigurację, aby zwiększyć rozmiar pamięci serwera MySQL.

Aby uniknąć problemów z wydajnością, należy proporcjonalnie zwiększać ilość zasobów dostępnych dla urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

* Operacje We/Wy na dysku (ogólna liczba operacji We/Wy na sekundę) — zalecamy około 0,2 IOPS na podłączonego klienta, jednak liczba całkowita nie powinna być niższa niż 500.


important

Jeżeli planowane jest zarządzanie ponad 5.000 klientów, zdecydowanie zalecamy zainstalowanie serwera/MDM ESET PROTECT na komputerze fizycznym z oprogramowaniem Microsoft Windows Server i Microsoft SQL Server.