Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Jak zwiększyć rozmiar pamięci serwera MySQL

Aby zwiększyć rozmiar pamięci serwera MySQL, należy wykonać następujące kroki:

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Wybierz opcję Wyjdź do terminala, używając klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter.

2.Typ:
nano /etc/my.cnf

3.Zlokalizuj wiersz innodb_buffer_pool_size = 1024M i zmień liczbę na 50% pamięci RAM maszyny wirtualnej. 1024M oznacza 1024 megabajty.

4.Naciśnij klawisze Ctrl+X w celu zamknięcia edytora tekstowego, a następnie naciśnij klawisz Y, aby zapisać zmiany.

5.Uruchom ponownie urządzenie, używając opcji Zrestartuj system w trybie zarządzania.