Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Jak zmienić numery portów dla konsoli internetowej urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Zmiana portu, na którym działa konsola internetowa ESET PROTECT (Apache Tomcat) (domyślnie: 8443)

1.Otwórz aplikację Webmin.

2.Przejdź do pozycji Serwery > ESET PROTECT > kliknij Edit Apache Tomcat server.xml

3.Edytuj wiersz <Connector port="8443", aby uwzględnić port niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

4.Uruchom ponownie usługę Tomcat: systemctl restart tomcat

Zmiana portu, na którym konsola internetowa ESET PROTECT (Apache Tomcat) łączy się z serwerem ESET PROTECT (domyślnie: 2223)

1.Zaloguj się do konsoli internetowej ESET PROTECT, wybierz kolejno: Więcej > Ustawienia > Połączenie i edytuj port konsoli internetowej, aby uwzględnić port niestandardowy.

2.Uruchom ponownie urządzenie wirtualne ESET PROTECT.

3.Wybierz pozycję Exit to Terminal w Konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego.

4.Otwórz plik EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

5.Edytuj wiersz server_port=, aby uwzględnić port niestandardowy i zapisać zmiany.

6.Uruchom ponownie usługę Tomcat: systemctl restart tomcat


important

Jeśli którykolwiek z powyższych portów został zmieniony, może być konieczna modyfikacja:

Ustawień zapory — Otwórz menedżera Webmin, przejdź do menu Sieci > Zapora Linux i zmień numery portów w istniejących regułach. Można ewentualnie dodać nowe reguły.

SELinux