Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Obsługiwane hiperwizory

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT (protect_appliance.ova) należy do rodziny sprzętu wirtualnego vmx-08.

Urządzenie wirtualne jest obsługiwane tylko przez podane hiperwizory. Uruchamianie urządzania wirtualnego na innych hiperwizorach odbywa się na ryzyko użytkownika.

Hiperwizor

Wersja

Urządzenie serwera ESET PROTECT

ESET PROTECTUrządzenie MDM

VMware vSphere/ESXi

6.5 lub nowszej

VMware Workstation

9 lub nowszej

VMware Player

7 lub nowszej

Microsoft Hyper-V

Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Oracle VirtualBox

6.0 lub nowszej

Citrix

7.0 lub nowszej


important

Zalecamy przypisanie adresu IP urządzeniu wirtualnemu ESET PROTECT przy użyciu dostępnego w sieci serwera DHCP. Adres IP jest niezbędny do uzyskiwania dostępu do interfejsu sieciowego konfiguracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, należy ustawić statyczny adres IP.