Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wymagania wstępne dotyczące Narzędzia do wdrażania ESET


important

W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z internetem.

Aby można było używać narzędzia do wdrażania zdalnego opracowanego przez firmę ESET w systemie Windows, muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:

Musi także zostać utworzona działająca instancja programu ESET PROTECT Cloud.

Muszą być otwarte odpowiednie porty. Zobacz Porty narzędzia Remote Deployment Tool dla ESET PROTECT Cloud

Narzędzia Live Installer musi zostać utworzona i pobrana na dysk lokalny urządzenia, z poziomu którego będzie wykonywane wdrażanie zdalne za pomocą narzędzie do wdrażania.

 


note

Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.