Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wymagania wstępne dotyczące Narzędzia do wdrażania ESET


important

W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z internetem.

Aby można było używać narzędzia do wdrażania zdalnego opracowanego przez firmę ESET w systemie Windows, muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:

Musi także zostać utworzona działająca instancja programu ESET PROTECT.

Muszą być otwarte odpowiednie porty. Zobacz Porty narzędzia Remote Deployment Tool dla ESET PROTECT

Narzędzia Live Installer musi zostać utworzona i pobrana na dysk lokalny urządzenia, z poziomu którego będzie wykonywane wdrażanie zdalne za pomocą narzędzie do wdrażania.


note

Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.