ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Akcie používateľa a podrobnosti o používateľovi

Ak chcete spravovať používateľa, označte konkrétneho používateľa a vyberte jednu z dostupných akcií:

Akcie

details_default Zobraziť podrobnosti – zobrazenie podrobných informácií o používateľovi.

audit_log Protokol auditu – zobrazenie protokolu auditu pre všetkých používateľov.

selected_user Protokol auditu pre vybraného používateľa – zobrazenie protokolu auditu pre vybraného používateľa.

icon_tags ZnačkyUpravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

change_default Priradiť sady povolenípriradenie sady povolení k používateľovi.

edit_default Upraviťúprava nastavení používateľa.

delete_default Odstrániť – odstránenie používateľa.

 

Dvojúrovňové overovanie

apply_default Zapnúť – zapnutie dvojúrovňového overovania pre používateľa.

remove_default Vypnúť – vypnutie existujúceho dvojúrovňového overovania pre používateľa.

restart_default Obnoviť – obnova dvojúrovňového overovania pre používateľa.

unlock_default Odomknúť – ak bol používateľ uzamknutý, môžete ho odomknúť pomocou tohto nastavenia.

 

Prístupové práva

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť – presunutie používateľa do inej statickej skupiny.

 

user_actions

Podrobnosti o používateľovi

V tejto časti sa nachádzajú dve sekcie:

Prehľad – základné informácie o používateľovi. Používateľa môžete spravovať pomocou tlačidiel Akcie a Dvojúrovňové overovanie, ktoré sú umiestnené v spodnej časti.

Sady povolení – zoznam sád povolení priradených k používateľovi. Kliknutím na sadu povolení ju môžete spravovať.