ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Prístupové práva

Prístupové práva vám umožňujú spravovať používateľov ESET PROTECT Web Console a ich oprávnenia.

Bezpečnostný model

Nižšie sú uvedené kľúčové termíny bezpečnostného modelu:

Termín

Vysvetlenie

Domáca skupina

Domáca skupina je skupina, kde sa automaticky uložia všetky objekty vytvorené používateľom (zariadenia, úlohy, šablóny atď.). Každý používateľ musí mať iba jednu domácu skupinu.

Objekt

Objekty sa nachádzajú v Statických skupinách. Prístup k objektom funguje podľa skupín, nie používateľov (poskytovanie prístupu podľa skupín uľahčuje prispôsobenie viacerým používateľom, napríklad ak je jeden používateľ na dovolenke). Serverové úlohy a oznámenia patria medzi výnimky, pre ktoré je vyžadovaný takzvaný „vykonávajúci používateľ“.

Prístupová skupina

Prístupová skupina funguje ako statická skupina, ktorá umožňuje používateľom filtrovať umiestnenie objektu podľa prístupových práv.

Administrator

Správca je používateľ s domácou skupinou Všetko a kompletnou sadou povolení viazaných k tejto skupine.

Prístupové práva

Práva na prístup k objektu alebo práva na vykonanie úlohy sú prideľované pomocou sady povolení. Podrobnejšie informácie nájdete v zozname všetkých prístupových práv a ich funkcií.

Sada povolení

Sady povolení predstavujú oprávnenia používateľov, ktorí majú prístup do ESET PROTECT Web Console. Určujú, čo môže používateľ v ESET PROTECT Web Console vidieť a robiť. K používateľovi je možné priradiť viacero sád povolení. Sady povolení sa uplatňujú len v rámci objektov zahrnutých v zadefinovaných statických skupinách. Tieto statické skupiny sa nastavujú v sekcii Statické skupiny pri vytváraní alebo upravovaní sady povolení.

Funkcia

Funkcia je jeden typ objektu alebo akcie. Funkcie majú zvyčajne nasledujúce hodnoty: Čítanie, Zapísať, Použiť. Kombinácia funkcií, ktoré sa vzťahujú na prístupovú skupinu, sa nazýva sada povolení.

Zoznam príkladov zaoberajúcich sa prístupovými právami

V tejto príručke správcu je uvedených viacero príkladov, ktoré sa priamo týkajú prístupových práv. Toto je ich zoznam:

Ako duplikovať politiky

Rozdiel medzi povoleniami na použitie a zápis

Prístupové práva pre správcov v jednotlivých pobočkách firmy

Ako zdieľať objekty použitím duplikovania

Ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám

Ako používateľovi povoliť vytváranie inštalátorov

Ako odstrániť oznámenia

Ako vytvoriť politiky

Ako používateľovi povoliť zobrazovanie všetkých politík

Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy