ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Správa povolení

manage_permission_sets

Ak chcete spravovať sady povolení, kliknite na konkrétnu sadu povolení a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Sada povolení

details_default Zobraziť podrobnosti – zobrazenie podrobných informácií o sade povolení.

audit_log Protokol audituZobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_tags ZnačkyUpravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

edit_default Upraviťúprava sady povolení.

duplicate_default Duplikovať – vytvorenie duplicitnej sady povolení, ktorú môžete následne upraviť a priradiť ku konkrétnemu používateľovi. Duplikát bude umiestnený do domácej skupiny používateľa, ktorý ho vytvoril.

delete_default Odstrániť – odstránenie sady povolení.

 

Priradenia

icon_domain_users Zobraziť natívnych používateľov – zobrazenie zoznamu priradených natívnych používateľov.

icon_user_group Zobraziť namapované bezpečnostné skupiny – zobrazenie zoznamu priradených namapovaných bezpečnostných skupín domény.

 

Prístupové práva

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť – presunutie sady povolení do inej statickej skupiny.

 


warning

Všetky predvolené sady povolení majú v sekcii Statické skupiny nastavenú skupinu Všetko. Používateľom preto tieto sady povolení prideľujte veľmi obozretne. Používatelia s týmito sadami povolení by disponovali oprávneniami vzťahujúcimi sa na všetky objekty v ESET PROTECT.

Vytvorenie alebo úprava sady povolení

Ak chcete vytvoriť novú sadu povolení, kliknite na Nová. Ak chcete upraviť existujúcu sadu povolení, označte príslušnú sadu povolení a kliknite na Upraviť.

Základné

Zadajte Názov pre sadu povolení (povinné nastavenie). Podľa potreby môžete vyplniť aj Popis a Značky.

Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

Statické skupiny

Môžete Vybrať statickú skupinu (prípadne viacero statických skupín) alebo Vytvoriť novú skupinu, na ktorú sa bude táto sada povolení aplikovať. Povolenia zvolené v sekcii Oprávnenia k funkciám sa budú viazať len na tie objekty, ktoré sú obsiahnuté v statických skupinách zvolených v tejto sekcii.

Funkcia

Vyberte jednotlivé funkcie Web Console, ku ktorým chcete povoliť prístup. Používateľ s prístupom k danej funkcii bude mať prístup aj ku všetkým súvisiacim úlohám. V rámci kategórií povolení Serverové úlohy a Klientske úlohy môžete pre jednotlivé typy úloh nastaviť rozličné povolenia. K dispozícii sú štyri preddefinované sady oprávnení k funkciám. Vyberte si jednu zo štyroch sád alebo zvoľte oprávnenia k funkciám manuálne pomocou začiarkavacích políčok.

Pridelenie práv na zápis automaticky udeľuje práva na použitie a čítanie; pridelenie práv na použitie automaticky udeľuje práva na čítanie.

Skupiny používateľov

Môžete pridať Skupinu používateľov (alebo viacero skupín používateľov), ktorej parametre používateľa môžu byť použité v rámci politiky (napr. ESET Mobile Device Management pre iOS alebo Režim prepísania).

Používatelia

Vyberte používateľa, ktorému má byť táto sada povolení pridelená. Všetci dostupní používatelia sú zobrazení naľavo. Označte konkrétnych používateľov alebo vyberte všetkých dostupných používateľov kliknutím na tlačidlo Pridať všetko. Priradení používatelia budú zobrazení napravo. Pri vytváraní sady povolení nemusíte zvoliť žiadneho používateľa, sadu povolení môžete ku konkrétnemu používateľovi priradiť aj neskôr.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia povolení a kliknite na Dokončiť. Sada povolení bude uložená do domácej skupiny používateľa, ktorý ju vytvoril.

Kliknite na Uložiť ako pre vytvorenie novej sady povolení podľa tej sady povolení, ktorú práve upravujete. Bude potrebné, aby ste pre takto vytvorenú sadu povolení zadali nový názov.