ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vytvorenie natívneho používateľa

Ak chcete vytvoriť nového natívneho používateľa, kliknite na možnosť Viac > Používatelia > Pridať nového > Nový natívny používateľ.


note

Pre správne vytvorenie používateľa sa riaďte týmto postupom:

1.Rozhodnite sa, ktorá statická skupina sa má stať domácou skupinou daného používateľa. V prípade potreby vytvorte novú skupinu.

2.Rozhodnite sa, ktorú sadu povolení chcete danému používateľovi prideliť. V prípade potreby vytvorte novú sadu povolení.

3.Postupujte podľa krokov uvedených v tejto kapitole pre nastavenie a vytvorenie účtu používateľa.

admin_create_new_native_user

Základné

Zadajte Používateľské meno a prípadne aj Popis.

Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

Zvoľte Domácu skupinu. Ide o statickú skupinu, v ktorej budú automaticky zahrnuté všetky objekty vytvorené daným používateľom.

Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených sád povolení aktuálne prihláseného používateľa.


example

Príklad:

Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina „Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.

Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.

Nastaviť heslo

Heslo používateľa by malo mať minimálne 8 znakov. Zároveň by nemalo obsahovať používateľské meno.

Účet

Zapnuté – označte túto možnosť, ak chcete, aby bol účet aktívny (ak chcete účet aktivovať neskôr, zrušte výber danej možnosti).

Vyžaduje sa zmena hesla – ak označíte túto možnosť, daný používateľ bude musieť po prvom prihlásení do ESET PROTECT Web Console zmeniť svoje heslo.

Platnosť hesla (dni) – táto možnosť udáva platnosť hesla v dňoch, pričom po uplynutí stanoveného počtu dní musí byť heslo zmenené.

Automaticky odhlásiť (min) – táto možnosť udáva časový interval nečinnosti (v minútach), po uplynutí ktorého je používateľ automaticky odhlásený z Web Console. Vypnúť automatické odhlásenie používateľa môžete zadaním 0 (nuly).

Celé meno, E-mailový kontakt a Telefónny kontakt slúžia na lepšiu identifikáciu používateľa.

Sady povolení

K používateľovi je možné priradiť viacero sád povolení.

Môžete vybrať prednastavenú sadu povolení (zobrazenú nižšie) alebo môžete použiť vlastnú sadu povolení.

Sada povolení posudzovateľa – práva len na čítanie pre skupinu Všetko.

Sada povolení správcu – úplné prístupové práva pre skupinu Všetko.

Sada povolení serverom asistovanej inštalácie – minimálne prístupové práva vyžadované pre serverom asistovanú inštaláciu.

Sada povolení ESET Inspect pre posudzovateľa – minimálne prístupové práva len na čítanie (pre skupinu Všetko) potrebné pre používateľa ESET Inspect.

Sada povolení ESET Inspect pre server – prístupové práva (pre skupinu Všetko) potrebné pre proces inštalácie ESET Inspect a ďalšiu automatickú synchronizáciu medzi ESET Inspect a ESET PROTECT.

Sada povolení ESET Inspect pre používateľa – prístupové práva na zápis (pre skupinu Všetko) potrebné pre používateľa ESET Inspect.

Každá sada povolení poskytuje povolenia len pre tie objekty, ktoré sú obsiahnuté v Statických skupinách zvolených v danej sade povolení.

Používatelia, ktorí nemajú priradenú žiadnu sadu povolení, sa nebudú môcť prihlásiť do Web Console.


warning

Všetky predvolené sady povolení majú v sekcii Statické skupiny nastavenú skupinu Všetko. Používateľom preto tieto sady povolení prideľujte veľmi obozretne. Používatelia s týmito sadami povolení by disponovali oprávneniami vzťahujúcimi sa na všetky objekty v ESET PROTECT.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie používateľa.