ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Protokol auditu

Keď používateľ vykoná akciu v ESET PROTECT Web Console, daná akcia sa zaznamená do protokolu. Protokoly auditu sa vytvárajú v prípade, že dôjde k vytvoreniu alebo zmene objektu v ESET PROTECT Web Console (napr. počítač, politika, detekcia atď.).

Protokol auditu je nová obrazovka dostupná v nástroji ESET PROTECT. Protokol auditu obsahuje tie isté informácie ako report Protokol auditu, umožňuje však pohodlné filtrovanie zobrazených údajov. Môžete si tiež priamo prezerať filtrovaný protokol auditu pre rôzne objekty Web Console, a to kliknutím na konkrétny objekt Web Console a zvolením možnosti audit_log Protokol auditu.

Protokol auditu umožňuje správcovi kontrolovať aktivity vykonávané v ESET PROTECT Web Console, čo je užitočné hlavne v prípade, že máte viacerých používateľov Web Console.


important

Na prezeranie protokolu auditu musí mať používateľ Web Console sadu povolení s funkciou protokolu auditu.


note

Povolenie na prístup k protokolu auditu umožňuje používateľovi zobraziť si zaznamenané akcie všetkých ostatných používateľov a domén, a to dokonca aj akcie týkajúce sa objektov, ku ktorým používateľ nemá dostatočné práva na čítanie.

auditing

Kliknutím na riadok v protokole auditu môžete vykonať nasledujúce akcie:

details_default Zobraziť podrobnosti objektu

Zobrazia sa podrobnosti o kontrolovanom objekte.

mn_icn_user_normal Zobraziť podrobnosti používateľa

Zobrazia sa informácie o používateľovi, ktorý vykonal akciu pre daný objekt.

audit_log Protokol auditu

Zobrazí sa protokol auditu pre vybraný objekt.

selected_user Protokol auditu pre vybraného používateľa

Zobrazí sa protokol auditu pre vybraného používateľa.

time_interval Časové okno pre vybraný objekt

Zobrazí sa protokol auditu pre vybraný objekt so zapnutým filtrovaním podľa času výskytu.

Kliknutím na Pridať filter môžete filtrovať tabuľku podľa rôznych kritérií:

<= Výskyt – zadajte dátum a čas, pred ktorým bola akcia vykonaná.

>= Výskyt – zadajte dátum a čas, po ktorom bola akcia vykonaná.

Akcia – vyberte vykonanú akciu.

Doména auditu – vyberte zmenený objekt Web Console.

Používateľ auditu – vyberte používateľa Web Console, ktorý vykonal akciu.

Výsledok – vyberte výsledok akcie.