ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Zmena hesla používateľa

Heslo môžete zmeniť pre každého používateľa, ku ktorému máte prístupové práva. Musíte mať pridelené povolenia na zápis pre statickú skupinu, kde je používateľ uložený. Používateľ je uložený v domácej skupine nadradeného používateľa.

1.Kliknite na Viac > Používatelia.
 

2.Vyberte používateľa a kliknite na Upraviť.
 

3.V sekcii Základné prejdite na možnosť Nastaviť heslo.
 

4.Ak upravujete prihláseného používateľa, musíte zadať Aktuálne heslo. Pri úprave ostatných používateľov sa pole Aktuálne heslo predvyplní.
 

5.Zadajte nové heslo do polí Heslo a Potvrdiť heslo.
 

6.Kliknite na Dokončiť.
 

protect_password