Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ρυθμίσεις φορέα ESET Management

Μπορείτε να διαμορφώσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το φορέα ESET Management με τη χρήση πολιτικής φορέα ESET Management. Υπάρχουν προκαθορισμένες πολιτικές για το φορέα ESET Management. Για παράδειγμα Σύνδεση - Σύνδεση κάθε (διάστημα σύνδεσης φορέα) ή Αναφορά εφαρμογών - Αναφορά όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών (δεν αφορά; μόνο τις εφαρμογές ESET). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβολής πολιτικής βάσει τοποθεσίας, ανατρέξτε στο παράδειγμα.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτικές και επεκτείνετε τα στοιχεία Ενσωματωμένες πολιτικές > Φορέας ESET Management και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα πολιτική ή δημιουργήστε μια νέα.

icon_sectionΣύνδεση

Διακομιστές με τους οποίους θα γίνει σύνδεση - Για να προσθέσετε στοιχεία σύνδεσης διακομιστή ESET PROTECT (όνομα κεντρικού υπολογιστή/IP και αριθμό θύρας), κάντε κλικ στο στοιχείο «Επεξεργασία λίστας διακομιστών». Μπορείτε να καθορίσετε πολλαπλούς διακομιστές ESET PROTECT. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν, για παράδειγμα, έχετε αλλάξει τη διεύθυνση IP του διακομιστή ESET PROTECT ή πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση.

Όριο δεδομένων - Επιλέξτε τον μέγιστο αριθμό byte για την αποστολή δεδομένων.

Διάστημα σύνδεσης - Επιλέξτε το κανονικό διάστημα και καθορίστε μια τιμή χρόνου για το διάστημα σύνδεσης (ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έκφραση CRON).

Πιστοποιητικό - Μπορείτε να διαχειριστείτε Ομότιμα πιστοποιητικά για το Φορέα ESET Management. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή πιστοποιητικού και επιλέξτε το πιστοποιητικό φορέα ESET Management που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το φορέα ESET Management. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Ομότιμα πιστοποιητικά.

icon_sectionΕνημερώσεις

Χρονικό διάστημα ενημερώσεων - Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνονται ενημερώσεις. Επιλέξτε ένα τακτικό χρονικό διάστημα και διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις (ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έκφραση CRON).

Διακομιστής ενημέρωσης - Ο διακομιστής ενημέρωσης από τον οποίο λαμβάνει ο φορέας ESET Management ενημερώσεις των λειτουργικών μονάδων.

Τύπος ενημέρωσης - Επιλέξτε τον τύπο ενημερώσεων που θέλετε να λαμβάνετε. Επιλέξτε ενημέρωση Κανονική ή Προέκδοσης. Συνιστούμε να μην επιλέγετε ενημερώσεις προέκδοσης για συστήματα παραγωγής, καθώς αυτό είναι επικίνδυνο.

Ενεργοποίηση αυτόματης αναβάθμισης - Αυτή η επιλογή εφαρμόζεται στον Φορέα ESET Management 8.1 και νεότερες εκδόσεις. Από προεπιλογή, ο Φορέας ESET Management αναβαθμίζεται αυτόματα στην νεότερη συμβατή έκδοση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αναβάθμιση του Φορέα ESET Management.

icon_sectionΡυθμίσεις για προχωρημένους

Διακομιστής Μεσολάβησης HTTP - Χρησιμοποιήστε έναν διακομιστή μεσολάβησης για να διευκολύνετε την κυκλοφορία Internet σε υπολογιστές-πελάτες του δικτύου σας και την αντιγραφή Φορέα στο διακομιστή ESET PROTECT.

oΤύπος διαμόρφωσης διακομιστή μεσολάβησης

Γενικός διακομιστής μεσολάβησης - Χρησιμοποιήστε έναν διακομιστή μεσολάβησης για την αντιγραφή Φορέα και για την προσωρινή μνήμη των υπηρεσιών ESET (για παράδειγμα, ενημερώσεις).

Διαφορετικός διακομιστής μεσολάβησης ανά υπηρεσία - Χρησιμοποιήστε έναν διακομιστή μεσολάβησης για την αντιγραφή Φορέα και άλλον για την προσωρινή μνήμη των υπηρεσιών ESET (για παράδειγμα, ενημερώσεις).

oΓενικός διακομιστής μεσολάβησης - Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν την επιλέξετε στο στοιχείο Τύπος διαμόρφωσης διακομιστή μεσολάβησης. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία και ορίστε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.

Οι δύο παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο εάν επιλέξετε Διαφορετικός διακομιστής μεσολάβησης ανά υπηρεσία. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία από τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης, για παράδειγμα να ρυθμίσετε μόνο τις Υπηρεσίες ESET και να αφήσετε ανενεργή την Αντιγραφή. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση άμεσης σύνδεσης εάν ο διακομιστής μεσολάβησης HTTP δεν είναι διαθέσιμος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την εναλλακτική επιλογή.

oΑντιγραφή (στο διακομιστή διαχείρισης ESET) - Ρυθμίστε τις παραμέτρους σύνδεσης για έναν διακομιστή μεσολάβησης που συνδέει το Φορέα με το Διακομιστή.

oΥπηρεσίες ESET - Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για έναν διακομιστή μεσολάβησης που θα αποθηκεύει προσωρινά τις υπηρεσίες ESET.

Κλήση αφύπνισης - Ο διακομιστής ESET PROTECT μπορεί να εκτελέσει άμεση αντιγραφή του φορέα ESET Management σε έναν υπολογιστή-πελάτη μέσω EPNS. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δεν θέλετε να περιμένετε για το τακτικό διάστημα κατά το οποίο ο φορέας ESET Management συνδέεται στο διακομιστή ESET PROTECT. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτελεστεί αμέσως μια Εργασία σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές-πελάτες ή εάν θέλετε να εφαρμοστεί αμέσως μια Πολιτική.

Συμβατότητα - Για να επιτρέπεται η διαχείριση των προϊόντων ESET έκδοση 5 ή προηγούμενες εκδόσεις από το φορέα ESET Management, πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένη θύρα ακρόασης. Επίσης, τα προϊόντα ESET πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να αναφέρονται σε αυτήν τη θύρα και η διεύθυνση διακομιστή του ESET PROTECT πρέπει να ρυθμιστεί σε localhost.

Λειτουργικό σύστημα – Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά εναλλαγής για να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες ή ζητήματα στον υπολογιστή-πελάτη. Για παράδειγμα, ενεργοποιήστε την Αναφορά εγκατεστημένων εφαρμογών πλην της ESET για να ενεργοποιήσετε την αναφορά των εγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων.

Χώρος αποθήκευσης - Η τοποθεσία του χώρου αποθήκευσης όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία εγκατάστασης.


note

Ο χώρος αποθήκευσης προεπιλογής είναι AUTOSELECT.

 

Πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μετάδοση αναφορών διακοπής λειτουργίας και ανώνυμων δεδομένων τηλεμετρίας στην ESET.

Καταγραφή - Ρυθμίστε το επίπεδο λεπτομέρειας καταγραφής που προσδιορίζει το επίπεδο πληροφοριών που θα συλλέγονται και θα καταγράφονται, από Παρακολούθηση (πληροφοριακά) έως Ανεπανόρθωτο σφάλμα (πολύ σημαντικές κρίσιμες πληροφορίες). Το πιο πρόσφατο αρχείο καταγραφής του φορέα ESET Management σε έναν υπολογιστή-πελάτη βρίσκεται στην παρακάτω διαδρομή:

Ρυθμίσεις - Η Ρύθμιση προστασίας με κωδικό πρόσβασης είναι μια δυνατότητα προστασίας του φορέα ESET Management (μόνο για Windows). Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για ενεργοποίηση της προστασίας με κωδικό πρόσβασης του φορέα ESET Management. Όταν εφαρμόζεται η πολιτική, δεν θα είναι δυνατή η απεγκατάσταση ή επιδιόρθωση του φορέα ESET Management χωρίς κωδικό πρόσβασης.


important

Εάν ξεχάσετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του φορέα ESET Management στον υπολογιστή προορισμού.

Αντιστοίχιση

Καθορίστε τις συσκευές-πελάτες που θα λάβουν αυτή την πολιτική. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιστοίχιση για να εμφανιστούν όλες οι στατικές και δυναμικές ομάδες και τα μέλη τους. Επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε μια πολιτική και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Περίληψη

Αναθεωρήστε τις ρυθμίσεις για αυτή την πολιτική και κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.