ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia

Do nastavení nástroja Password Manager sa dostanete kliknutím na ikonu Password Manager v paneli rozšírení a následne na menu Menu > Nastavenia.

Všeobecné

Pozrite si kapitolu Všeobecné nastavenia.

Účet

Ak chcete spustiť synchronizáciu, zmeniť hlavné heslo alebo e‑mailovú adresu, prípadne nastaviť dvojúrovňové overovanie, pozrite si kapitolu Môj účet.

Nastavenia zariadenia

V tejto sekcii (dostupnej len v aplikácii ESET Password Manager) môžete:

Zapnúť/vypnúť biometriu

Zapnúť/vypnúť automatické vypĺňanie – ak chcete zapnúť automatické vypĺňanie, v časti Služba automatického vypĺňania vyberte možnosť ESET Password Manager

Prepnúť na automatické vypĺňanie cez kontextové okno/nad klávesnicou – nastavte automatické vypĺňanie cez kontextové okno alebo nad klávesnicou podľa svojich preferencií.

Zmeniť PIN kód – zadajte svoje hlavné heslo a potom zmeňte PIN kód

Zapnúť/vypnúť vytváranie snímok obrazovky v aplikácii

Bezpečnosť

Funkcia Zámok pri nečinnosti v rámci Password Manager vám umožňuje nastaviť, ako dlho môže byť Password Manager neaktívny, kým dôjde k jeho automatickému uzamknutiu. Password Manager bude možné odomknúť opätovným zadaním hlavného hesla. Neodporúčame používať Password Manager s vypnutou funkciou Zámok pri nečinnosti. Prečítajte si, ako odomknúť Password Manager. Ak pri prihlasovaní označíte možnosť Zapamätať si prihlásenie, Zámok pri nečinnosti prepíše toto nastavenie a po uplynutí nastaveného času budete odhlásený.

Jazyk

Vyberte jazyk nástroja Password Manager.

Dáta

Exportovať údaje – táto funkcia vám umožňuje vytvárať šifrované zálohy vašej databázy nástroja Password Manager vo formáte .json. Môžete tiež vytvoriť nezašifrované súbory vo formáte .csv, neodporúčame ich však používať na zálohovanie hesiel alebo osobných údajov. Viac informácií nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Importovať údaje – import hesiel a osobných údajov z prehliadačov alebo iných nástrojov určených na správu hesiel. Ak chcete importovať údaje, kliknite na Menu > Nastavenia > Údaje > Importovať údaje. Viac informácií nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET. Pozrite si aj kapitolu Podporované formáty pri importe.

Spravovať blokované webové stránky – prispôsobenie funkčnosti webovým stránkam, ktoré ste navštívili. Prečítajte si kapitolu Blokované webové stránky.

Spravovať jedinečné webové stránky – uloženie prístupových hesiel k jedinečným subdoménam. Prečítajte si kapitolu Viacero prihlasovacích údajov na rovnakej webovej stránke.