Nastavenia

Do nastavení nástroja Password Manager sa dostanete kliknutím na ikonu menu Menu > Nastavenia v pravej hornej časti okna ESET Password Manager.

Všeobecné

Pozrite si kapitolu Všeobecné nastavenia.

Účet

V kapitole Môj účet nájdete informácie o synchronizácii, zmene hlavného hesla a zmene e-mailovej adresy.

Bezpečnosť

Funkcia Zámok pri nečinnosti v rámci Password Manager vám umožňuje nastaviť dobu, po ktorú môže byť Password Manager neaktívny, kým dôjde k jeho automatickému uzamknutiu. Password Manager bude možné odomknúť opätovným zadaním hlavného hesla. Neodporúčame používať Password Manager s vypnutou funkciou Zámok pri nečinnosti. Prečítajte si, ako odomknúť Password Manager.

Vymazať schránku po

Táto funkcia umožňuje nastaviť, ako dlho môžu byť v schránke uložené citlivé údaje, ako sú heslá, čísla platobných kariet, PIN kódy a bezpečnostné kódy kariet. Predvolená možnosť vymazávania schránky je Nikdy. Všetky citlivé údaje sa tak uchovávajú v histórii schránky, kým sa nenahradia inou skopírovanou položkou. Keď nastavíte určitý časový úsek, citlivé údaje sa zo schránky vymažú hneď po uplynutí daného intervalu.


important

Dôležité

Zo schránky sa vymažú len heslá, čísla platobných kariet, PIN kódy a bezpečnostné kódy, pri ktorých používateľ použil tlačidlo Kopírovať copybutton v nástroji ESET Password Manager, nie údaje skopírované pomocou klávesovej skratky CTRL + C.

Jazyk

Vyberte jazyk nástroja Password Manager.

Dáta

Exportovať údaje (dostupné len v rozšírení prehliadača) – táto funkcia vám umožňuje vytvárať šifrované zálohy vašej databázy nástroja Password Manager vo formáte .json. Môžete tiež vytvoriť nezašifrované súbory vo formáte .csv. Berte, prosím, na vedomie, že tento formát nie je šifrovaný a neodporúčame ho používať pre heslá alebo osobné údaje. Viac informácií nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Importovať údaje (dostupné len v rozšírení prehliadača) – import hesiel a osobných údajov z prehliadačov alebo iných nástrojov určených na správu hesiel. Ak chcete importovať údaje exportované z predošlej verzie nástroja Password Manager, prejdite do sekcie Menu > Nastavenia > Údaje > Importovať údaje a v roletovom menu vyberte Password Manager V2. Viac informácií nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET. Pozrite si aj kapitolu Podporované formáty pri importe.

Spravovať blokované webové stránky – prispôsobenie funkčnosti webovým stránkam, ktoré ste navštívili. Prečítajte si kapitolu Blokované webové stránky.

Spravovať jedinečné webové stránky – uloženie prístupových hesiel k jedinečným subdoménam. Prečítajte si kapitolu Viacero prihlasovacích údajov na rovnakej webovej stránke.