ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Blokované webové stránky

Ak potrebujete zakázať automatické vypĺňanie formulárov pre konkrétne webové stránky, Password Manager ponúka funkciu Blokované webové stránky.

Ak chcete spravovať blokované webové stránky nástroja Password Manager, kliknite na Menu > Nastavenia. V sekcii Údaje kliknite na Spravovať blokované webové stránky.

Do zoznamu blokovaných webových stránok je možné pridať iba názvy domén a subdomény. Zástupné znaky a relatívne cesty v súčasnosti nie sú podporované.

Webovú stránku z nástroja Password Manager môžete zablokovať počas prihlasovania. Ak chcete pridať webovú stránku do zoznamu blokovaných stránok, kliknite na ikonu Password Manager epwm_icon v prihlasovacom poli a pozastavte alebo vypnite Password Manager.


important

Dostupnosť v režime offline

Funkcie, ktoré vyžadujú prístup na internet, nie sú k dispozícii, a konkrétne tlačidlá sú neaktívne alebo sa nezobrazujú.

Odstránenie stránky zo zoznamu blokovaných webových stránok

1.Ak chcete odstrániť webovú stránku zo zoznamu, otvorte Password Manager a kliknite na Menu > Nastavenia.

2.V sekcii Údaje kliknite na Spravovať blokované webové stránky.

epwm_blocked_website

3.Kliknite na X vedľa blokovanej webovej stránky, ktorú chcete odstrániť.