ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Všeobecné

Vypnúť prihlasovacie okno pri štarte – ak označíte túto možnosť, automatické spustenie nástroja Password Manager po otvorení prehliadača (predvolené nastavenie) bude vypnuté.

Kliknutím na účet v zozname účtov sa otvorí jeho URL adresa (dostupné aj v aplikácii ESET Password Manager) – ak túto možnosť vypnete, kliknutím na účet sa otvorí okno Upraviť účet.

Nezobrazovať okno so zoznamom účtov – túto možnosť použite v prípade, že máte pre konkrétnu webovú stránku uložené minimálne dva účty a nechcete, aby sa zoznam účtov zobrazoval automaticky.

Vypnúť automatické vypĺňanie účtov – ak je automatické vypĺňanie účtov povolené, vaše prihlasovacie údaje budú predvyplnené, napríklad pri návšteve známej webovej stránky prostredníctvom prehliadača, v ktorom máte prihlásený ESET Password Manager. Vypnutím tejto možnosti dôjde k vypnutiu všetkých automatických prihlásení v rámci webových stránok alebo aplikácií.

Nastaviť ESET Password Manager ako predvoleného správcu hesiel – ak je táto možnosť povolená, ESET Password Manager bude nastavený ako predvolený správca hesiel. Vo všetkých poliach formulára sa zobrazuje ikona automatického vypĺňania ESET Password Manager.

Integrovať do kontextového menu – ak je táto možnosť povolená, Password Manager pridá do kontextového menu položku Vygenerovať heslo. Kliknutím na Vygenerovať heslo skopírujete vygenerované heslo do schránky. Toto heslo vložte pri prihlasovaní. Možnosť zapnite v prípade, že chcete automaticky vypĺňať svoje prihlasovacie údaje vo webových prehliadačoch Google Chrome/Microsoft Edge.

Pýtať sa na uloženie identít – ak je táto možnosť povolená, v prípade novozistenej identity sa vám zobrazí príslušné oznámenie.

Zapojiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov – ak túto možnosť povolíte, súhlasíte s poskytovaním anonymných informácií o používaní nástroja ESET Password Manager spoločnosti ESET.

Poskytnúť diagnostické dáta na analýzu chýb (dostupné aj v aplikácii ESET Password Manager) – diagnostické údaje pomáhajú spoločnosti ESET analyzovať chyby a sledovať problémy s výkonom. Keď je táto možnosť povolená, ESET dokáže rýchlejšie vyriešiť problémy s produktom a technická podpora spoločnosti ESET vám môže efektívnejšie pomôcť.