Účty

Pridanie nových účtov do nástroja Password Manager

1.Prihláste sa na konkrétnej webovej stránke štandardným spôsobom, čiže pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Password Manager vám ponúkne možnosť vytvorenia silného hesla pomocou generátora hesiel. Ak ešte webová stránka alebo konkrétne prihlasovacie údaje nie sú uložené v databáze, Password Manager vás vyzve na uloženie prihlasovacích údajov, ktoré ste práve zadali. Nato, aby táto metóda fungovala, musíte mať nainštalované a zapnuté príslušné rozšírenie pre webový prehliadač.

epwm_account_saved

2.Pridajte webový účet manuálne z okna programu Password Manager.

epwm_accounts

Používanie účtov

Pri opakovaných návštevách konkrétnej webovej stránky nástroj Password Manager vyplní vaše prihlasovacie meno a heslo a automaticky vás prihlási (povoľte automatické prihlasovanie). V prípade, že máte pre danú webovú stránku uložených viacero prihlasovacích údajov, môžete jednu sadu údajov nastaviť ako predvolenú alebo môžete nastaviť nástroj Password Manager tak, aby sa vás pri návšteve tejto stránky opýtal, ktoré prihlasovacie údaje chcete použiť. Prečítajte si viac o tom, ako fungujú viaceré prihlasovacie údaje pre rovnakú stránku.

Prístup k webovým účtom prideleným k navštevovanej stránke je možný prostredníctvom rozšírenia nástroja Password Manager pre webový prehliadač, ktoré sa nachádza na paneli nástrojov prehliadača.

epwm_web

Ak chcete uložené heslo skopírovať do schránky, v nástroji Password Manager na karte Účty kliknite na ikonu ICON_COPY.

Úprava účtu

Po kliknutí na ikonu ICON_EDIT na karte Účty v nástroji Password Manager sa zobrazia možnosti úpravy vybraného účtu:

Názov

Webová stránka – URL adresa stránky, na ktorej bude účet použitý.

Prihlasovacie meno

Heslo

Skontrolovať heslo – vaše heslo bude porovnané so zoznamom uniknutých či prelomených hesiel.

Vygenerovať heslo – vygeneruje sa komplexné heslo. Viac informácií nájdete v kapitole Vygenerovanie hesla.

Poznámky – do účtu sa pridá poznámka.

Zobraziť tento účet ako prvý – umožňuje zobraziť vybraný účet na začiatku zoznamu účtov.

Zapnúť automatické prihlasovanie – prihlasovanie do účtu prebehne automaticky.

Odstránenie účtu

1.Kliknite na ikonu ICON_EDIT na karte Účty v nástroji Password Manager.

2.Kliknite na ikonu koša delete_icon v pravom hornom rohu.

3.Ak ste si touto akciou istý, kliknite na možnosť Odstrániť a váš účet bude následne odstránený.

V rámci Password Manager si kedykoľvek môžete vytvoriť nový účet.