ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Účty

V sekcii Účty nájdete zoznam všetkých vašich účtov pridaných do nástroja ESET Password Manager. Nižšie nájdete informácie o tom, ako:

pridať nový účet,

používať účty,

upraviť účet,

odstrániť účet.


important

Dostupnosť v režime offline

Funkcie, ktoré vyžadujú prístup na internet, nie sú k dispozícii, a konkrétne tlačidlá sú neaktívne alebo sa nezobrazujú.

Možnosti pridania nového účtu

1.Prihláste sa na konkrétnej webovej stránke štandardným spôsobom, čiže pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Ak ešte webová stránka alebo konkrétne prihlasovacie údaje nie sú uložené v databáze, Password Manager vás vyzve na uloženie prihlasovacích údajov, ktoré ste práve zadali. Nato, aby táto metóda fungovala, musíte mať nainštalované a zapnuté príslušné rozšírenie pre webový prehliadač.

epwm_account_saved


note

V oznámení ťuknite na tlačidlo Uložiť (dostupné v systéme Android 8 a novších), čím uložíte zadané prihlasovacie údaje do aplikácie ESET Password Manager. Nezabudnite, že musíte byť prihlásený do svojho účtu ESET Password Manager a mať zapnutú funkciu automatického vypĺňania.

2.Pridajte účet manuálne z nástroja ESET Password Manager. Kliknite na Importovať účty alebo Menu menu > Účty > Pridať účet a vyplňte požadované polia. ESET Password Manager ponúka možnosť vytvoriť si silné heslo pomocou generátora hesiel.


note

Ak ešte nemáte pridaný žiadny účet, môžete začať tlačidlom Pridať účet alebo Importovať účty.

ext_intro

Používanie účtov

Ak sa chcete prihlásiť na konkrétnu webovú stránku, kliknite na Menu > Účty a vyberte príslušný účet. ESET Password Manager vyplní vaše prihlasovacie meno a heslo a automaticky vás prihlási (v nastavení účtu musí byť začiarknuté políčko Zapnúť automatické prihlasovanie).

Pozrite si pokyny na automatické vypĺňanie prihlasovacích údajov.

Nastavenia účtu

Kliknite na trojbodkovú ikonu menu three_dots vedľa konkrétneho účtu, kde môžete Prejsť na webovú stránku, Kopírovať prihlasovacie meno, Kopírovať heslo do schránky, Upraviť podrobnosti účtu a Odstrániť účet.

epwm_web

upraviť účet,

Na karte Účty v rámci Password Manager kliknite na trojbodkovú ikonu menu three_dots vedľa konkrétneho účtu a následne na možnosť Upraviť.

Názov

Webová stránka – URL adresa, na ktorej sa budú používať prihlasovacie údaje k účtu.

Prihlasovacie meno

Heslo

Skontrolovať heslo – umožňuje porovnať vaše heslo so zoznamom uniknutých hesiel.

Vygenerovať heslo – vygeneruje sa komplexné heslo. Viac informácií nájdete v kapitole Vygenerovanie hesla.

Poznámky – do účtu sa pridá poznámka.

Zobraziť tento účet ako prvý – umožňuje zobraziť vybraný účet na začiatku zoznamu účtov.

Zapnúť automatické prihlasovanie – táto funkcia slúži na automatické prihlasovanie.

Dvojúrovňové overovanie – umožňuje uložiť jedinečný kľúč na nastavenie dvojúrovňového overovania pre uložené účty do úložiska kódov na dvojúrovňové overovanie.

Odstránenie účtu zo zoznamu

1.Otvorte Password Manager.

2.Kliknite na Menu > Účty.

3.Kliknite na trojbodkovú ikonu menu three_dots vedľa účtu, ktorý chcete odstrániť, a následne na možnosť Odstrániť.

4.Kliknite na Odstrániť.