ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dvojúrovňové overovanie

Povolením dvojúrovňového overovania (2FA) zlepšíte zabezpečenie svojich uložených hesiel a ďalších osobných údajov.

Nastavenie dvojúrovňového overovania pre uložené účty

Password Manager vám umožňuje uložiť jedinečný kľúč na nastavenie dvojúrovňového overovania pre konkrétnu webovú stránku alebo službu a po zobrazení výzvy automaticky zadať vygenerované jednorazové heslo s obmedzenou dobou platnosti. Nové úložisko kódov na dvojúrovňové overovanie 2fa_icon, v ktorom sú všetky uložené účty s dvojúrovňovým overovaním viditeľné vedľa vyhľadávacieho poľa v okne so zoznamom účtov.

1.Otvorte ESET Password Manager.

2.Kliknite na ikonu menu menu > Účty.

3.Pridajte účet alebo upravte existujúci účet.

4.Kliknite na Dvojúrovňové overovanie. Zobrazí sa pole na zadanie kľúča na nastavenie dvojúrovňového overovania.

2fa_account

Po zadaní platného kľúča a uložení účtu sa účet a príslušné jednorazové heslo s obmedzenou dobou platnosti zobrazia v úložisku kódov na dvojúrovňové overovanie. Nové jednorazové heslo s obmedzenou dobou platnosti sa generuje automaticky každých 30 sekúnd. Odpočet sa zobrazuje v okne úprav účtu v časti Dvojúrovňové overovanie a v úložisku kódov dvojúrovňového overovania pod vyhľadávacím poľom. Keď sa odpočítavanie vynuluje, vygeneruje sa nové jednorazové heslo s obmedzenou dobou platnosti.

Jednorazové heslo s obmedzenou dobou platnosti pre konkrétnu webovú stránku možno zadať automaticky prostredníctvom funkcie automatického vypĺňania alebo skopírovať a vložiť.

Nastavenie dvojúrovňového overovania prostredníctvom QR kódu sa líši v závislosti od platformy:

Webový prehliadač Google Chrome a Edge

Tlačidlo skenera QR kódu sa nachádza v sekcii Dvojúrovňové overovanie vedľa poľa Kľúč. Po kliknutí na tlačidlo sa na aktuálne otvorenej webovej stránke vyhľadá akýkoľvek QR kód, prečíta sa, a ak obsahuje kľúč na nastavenie dvojúrovňového overovania, kód sa automaticky zadá do príslušného poľa.

Android a iOS

Po kliknutí na tlačidlo QR kódu sa na zariadení otvorí kamera. Ak kameru nasmerujete na QR kód obsahujúci kľúč na nastavenie dvojúrovňového overovania, QR kód sa naskenuje a kľúč na nastavenie sa automaticky vloží do príslušného poľa.

Firefox a Safari

Tlačidlo skenera QR kódov nie je na týchto platformách k dispozícii. Kľúč na nastavenie je možné zadať iba manuálne.


important

Po skončení predplatného už nebudete mať prístup ku kľúču na nastavenie dvojúrovňového overovania a všetky vaše účty budú zablokované. Odporúčame vám vypnúť dvojúrovňové overovanie alebo si obnoviť/zakúpiť predplatné.

Nastavenie dvojúrovňového overovania pre aplikáciu/webové rozšírenie ESET Password Manager

Po aktivácii sa vám vždy, keď otvoríte webové rozšírenie alebo aplikáciu ESET Password Manager a zadáte hlavné heslo, zobrazí výzva, aby ste zadali aj jedinečný bezpečnostný kód vygenerovaný vaším telefónom.


note

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Zapnutie dvojúrovňového overovania v nástroji ESET Password Manager

Nevyhnutné predpoklady

Najnovšia dostupná verzia Password Manager nainštalovaná vo webovom prehliadači

Na vašom mobilnom zariadení musí byť nainštalovaný jeden z nasledujúcich autentifikátorov:

Google Authenticator

Microsoft Authenticator

Authy

Duo Mobile

Aktivácia dvojúrovňového overovania

Príklad aktivácie dvojúrovňového overovania pomocou aplikácie Google Authenticator

1.Otvorte Password Manager a kliknite na Menu > Nastavenia.

2.V časti Účet kliknite na Môj účet > Dvojúrovňové overovanie.

3.Zadajte svoje hlavné heslo a kliknite na Pokračovať.

4.Ak už máte v zariadení nainštalovanú aplikáciu na dvojúrovňové overovanie, kliknite na tlačidlo Ďalej.

5.Otvorte Google Authenticator na svojom mobilnom zariadení a naskenujte QR kód na obrazovke. Týmto sa vytvorí nový účet vo vašej aplikácii na dvojúrovňové overovanie spárovaný s vaším úložiskom Password Manager, ktorý bude generovať 6‑číselné kódy každých 30 sekúnd.


note

Aktivácia dvojúrovňového overovania v mobilnej aplikácii

Po zobrazení QR kódu ťuknite na možnosť Nemôžete naskenovať QR kód? a zobrazí sa váš tajný kľúč. Zobrazí sa tajný kľúč, ktorý skopírujte ťuknutím na ikonu kopírovania ICON_COPY. Otvorte Google Authenticator a počas pridávania nového účtu vložte tajný kľúč do poľa Váš kľúč. Po vygenerovaní 6‑číselného kódu sa vráťte do aplikácie ESET Password Manager.

6.Kliknite na tlačidlo Ďalej.

7.Na potvrdenie spárovania aplikácie Google Authenticator na vašom zariadení s účtom Password Manager zadajte po zobrazení výzvy z nástroja Password Manager aktuálny 6‑číselný kód z aplikácie Google Authenticator (bez medzier) a kliknite na Ďalej.


important

Upozorňujeme, že 6‑číselný kód je v aplikácii Google Authenticator zobrazený s medzerami (napr. „259 269“) – do nástroja ESET Password Manager ho však zadajte bez medzier (v tvare „259269“).

8.Po zobrazení potvrdenia o aktivácii 2FA kliknite na Dokončiť.

Vypnutie dvojúrovňového overovania

1.Otvorte Password Manager a kliknite na Menu > Nastavenia.

2.V časti Účet kliknite na Môj účet > Vypnúť dvojúrovňové overovanie.

3.Zadajte svoje hlavné heslo a kliknite na Pokračovať.

4.Zadajte 6‑číselný overovací kód.

5.Kliknite na Zavrieť.

6.Odstráňte účet zo svojej aplikácie na dvojúrovňové overovanie.

Dvojúrovňové overovanie môžete kedykoľvek znovu zapnúť v časti Nastavenia > Dvojúrovňové overovanie. V aplikácii na overovanie je potrebné vytvoriť nový účet na dvojúrovňové overovanie.


important

Ak nemáte prístup k aplikácii na 2FA, musíte požiadať technickú podporu spoločnosti ESET o deaktiváciu dvojúrovňového overovania.