ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dvojúrovňové overovanie

Povolením dvojúrovňového overovania (2FA) zlepšíte zabezpečenie svojich uložených hesiel a ďalších osobných údajov. Po jeho aktivácii sa vám vždy, keď otvoríte webové rozšírenie alebo aplikáciu ESET Password Manager a zadáte hlavné heslo, zobrazí výzva, aby ste zadali aj jedinečný bezpečnostný kód vygenerovaný vaším telefónom.

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Zapnutie dvojúrovňového overovania v nástroji ESET Password Manager

Nevyhnutné predpoklady

Najnovšie rozšírenie Password Manager nainštalované vo webovom prehliadači na počítači so systémom Windows alebo Mac.

Na vašom mobilnom zariadení musí byť nainštalovaný jeden z nasledujúcich autentifikátorov:

Google Authenticator

Microsoft Authenticator

Authy

Duo Mobile

Aktivácia dvojúrovňového overovania

Príklad aktivácie dvojúrovňového overovania pomocou aplikácie Google Authenticator

1.Otvorte Password Manager a kliknite na Menu > Nastavenia.

2.V časti Účet kliknite na Môj účet > Dvojúrovňové overovanie.

3.Zadajte svoje hlavné heslo a kliknite na Pokračovať.

4.Ak už máte v zariadení nainštalovanú aplikáciu na dvojúrovňové overovanie, kliknite na tlačidlo Ďalej.

5.Otvorte Google Authenticator na svojom mobilnom zariadení a naskenujte QR kód na obrazovke. Týmto sa vytvorí nový účet vo vašej aplikácii na dvojúrovňové overovanie spárovaný s vaším úložiskom Password Manager, ktorý bude generovať 6‑číselné kódy každých 30 sekúnd.


note

Aktivácia dvojúrovňového overovania v mobilnej aplikácii

Po zobrazení QR kódu ťuknite na možnosť Nemôžete naskenovať QR kód? a zobrazí sa váš tajný kľúč. Zobrazí sa tajný kľúč, ktorý skopírujte ťuknutím na ikonu kopírovania ICON_COPY. Otvorte Google Authenticator a počas pridávania nového účtu vložte tajný kľúč do poľa Váš kľúč. Po vygenerovaní 6‑číselného kódu sa vráťte do aplikácie ESET Password Manager.

6.Kliknite na tlačidlo Ďalej.

7.Na potvrdenie spárovania aplikácie Google Authenticator na vašom zariadení s úložiskom hesiel zadajte po zobrazení výzvy z nástroja Password Manager aktuálny 6‑číselný kód z aplikácie Google Authenticator (bez medzier) a kliknite na Ďalej.


note

Poznámka

Upozorňujeme, že 6‑číselný kód je v aplikácii Google Authenticator zobrazený s medzerami (napr. „259 269“) – do nástroja ESET Password Manager ho však zadajte bez medzier (v tvare „259269“).

8.Po zobrazení potvrdenia o aktivácii 2FA kliknite na Dokončiť.

Vypnutie dvojúrovňového overovania

1.Otvorte Password Manager a kliknite na Menu > Nastavenia.

2.V časti Účet kliknite na Môj účet > Vypnúť dvojúrovňové overovanie.

3.Zadajte svoje hlavné heslo a kliknite na Pokračovať.

4.Zadajte 6‑číselný overovací kód.

5.Kliknite na Zavrieť.

6.Odstráňte účet zo svojej aplikácie na dvojúrovňové overovanie.

Dvojúrovňové overovanie môžete kedykoľvek znovu zapnúť v časti Nastavenia > Dvojúrovňové overovanie. V aplikácii na overovanie je potrebné vytvoriť nový účet na dvojúrovňové overovanie.


important

Dôležité

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemáte prístup k aplikácii zabezpečujúcej 2FA, na vypnutie dvojúrovňového overovania bude potrebné poslať požiadavku na Technickú podporu spoločnosti ESET.