Dvojúrovňové overovanie

Povolením dvojúrovňového overovania (2FA) zlepšíte zabezpečenie svojich dát. Po jeho aktivácii sa vám pri odomykaní databázy vždy po zadaní hlavného hesla zobrazí výzva, aby ste zadali aj jedinečný bezpečnostný kód vygenerovaný vaším telefónom.

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Zapnutie dvojúrovňového overovania v nástroji ESET Password Manager

Nevyhnutné predpoklady

Na vašom počítači musí byť nainštalovaná najnovšia verzia nástroja ESET Password Manager (pre Windows alebo Mac).

Na vašom mobilnom zariadení musí byť nainštalovaný jeden z nasledujúcich autentifikátorov:

Google Authenticator

Authy

Duo Mobile

SoundLogin

Aktivácia dvojúrovňového overovania

Príklad aktivácie dvojúrovňového overovania pomocou aplikácie Google Authenticator

1.Otvorte Password Manager a kliknite na Menu > Nastavenia > Účet > Môj účet > Bezpečnosť.

2.Kliknite na Dvojúrovňové overovanie.

3.Zadajte svoje hlavné heslo a kliknite na Pokračovať.

4.Kliknite na Ďalej.

5.Otvorte Google Authenticator na svojom mobilnom zariadení a naskenujte QR kód na obrazovke. Týmto sa vytvorí nový záznam účtu Google (GA) spárovaný s vaším úložiskom Password Manager, ktorý bude generovať 6-číselné kódy každých 30 sekúnd.

6.Kliknite na Ďalej.

7.Na potvrdenie spárovania aplikácie Google Authenticator na vašom zariadení s úložiskom hesiel zadajte po zobrazení výzvy z nástroja Password Manager aktuálny 6-číselný kód z e-mailu alebo aplikácie Google Authenticator (bez medzier) a kliknite na Ďalej.


note

Poznámka

Berte na vedomie, že 6-číselný kód je v aplikácii Google Authenticator zobrazený s medzerami (napr. „259 269“) – do nástroja ESET Password Manager ho však zadajte bez medzier (v tvare „259269“).

8.Po zobrazení potvrdenia o aktivácii 2FA kliknite na Dokončiť.

Vypnutie dvojúrovňového overovania

1.Otvorte Password Manager a kliknite na Menu > Nastavenia > Účet > Môj účet > Bezpečnosť.

2.Kliknite na Vypnúť dvojúrovňové overovanie.

3.Zadajte svoje hlavné heslo a kliknite na Pokračovať.

4.Zadajte šesťmiestny overovací kód.

5.Kliknite na Zavrieť.

Dvojúrovňové overovanie môžete kedykoľvek znovu zapnúť v časti Nastavenia > Dvojúrovňové overovanie.


important

Dôležité

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemáte prístup k aplikácii zabezpečujúcej 2FA, na vypnutie dvojúrovňového overovania bude potrebné poslať požiadavku na Technickú podporu spoločnosti ESET.