ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zrušenie účtu Password Manager

Zrušením účtu sa vymažú všetky údaje uložené v nástroji ESET Password Manager a účet sa odstráni.


important

Ak chcete zabrániť strate uložených dát, heslá a údaje si zálohujte, uzamknite ich heslom a uložte na bezpečnom mieste. Vo webovom rozšírení alebo v aplikácii Password Manager kliknite na ikonu menu menu > Nastavenia > Údaje > Exportovať údaje.

Trvalé zrušenie účtu Password Manager:

1.Otvorte webové rozšírenie/aplikáciu Password Manager.

2.Kliknite na ikonu menu menu > Nastavenia > Môj účet > Zrušiť účet.

3.Zadajte svoje hlavné heslo a kliknite na Zrušiť účet.

Po zrušení účtu ESET Password Manager si môžete kedykoľvek vytvoriť nový účet a importovať doň exportované údaje.