Hlavné heslo

Vaše Hlavné heslo je kľúčom k vašej šifrovanej databáze. Vaše hlavné heslo poznáte iba vy. Spoločnosť ESET ho nikdy neuloží na svoje servery ani ho nebude posielať cez internet.

Ak svoje Hlavné heslo zabudnete alebo ho stratíte, nebude vám môcť byť opätovne odoslané. Uistite sa, že heslo, ktoré sa chystáte použiť, je silné a že si ho zapamätáte.

Vo všeobecnosti platí, že čím je vaše Hlavné heslo dlhšie, tým lepšie. Odporúčame, aby vaše Hlavné heslo neobsahovalo menej ako 8 znakov a pozostávalo z kombinácie veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov.

Chcem zmeniť svoje hlavné heslo

Ak poznáte svoje aktuálne hlavné heslo a chcete ho zmeniť, otvorte Password Manager, kliknite na Menu > Nastavenia > Môj účet a kliknite na Zmeniť hlavné heslo.

Obnovenie zabudnutého hlavného hesla

Obnovovací kľúč vám umožňuje obnoviť dáta, ak zabudnete svoje hlavné heslo. Keď si zmeníte hlavné heslo, Password Manager vygeneruje nový obnovovací kľúč, ktorý bezpečne uloží.