ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Hlavné heslo

Vaše hlavné heslo je kľúčom k vašej šifrovanej databáze. Poznáte ho iba vy. Spoločnosť ESET ho nikdy neuloží na svoje servery ani ho nebude posielať online.

Ak svoje hlavné heslo zabudnete alebo ho stratíte, nebude vám môcť byť opätovne odoslané. Nezabudnite si zvoliť silné heslo, ktoré si zapamätáte, a uložiť si obnovovací kľúč a zálohu údajov na bezpečné miesto.

Vo všeobecnosti platí, že čím je vaše hlavné heslo dlhšie, tým lepšie. Odporúčame, aby vaše hlavné heslo neobsahovalo menej ako osem znakov a pozostávalo z kombinácie veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov.

Chcem zmeniť svoje hlavné heslo

Ak poznáte svoje aktuálne hlavné heslo a chcete ho zmeniť, otvorte Password Manager a kliknite na Menu > Nastavenia > Môj účet > Zmeniť hlavné heslo.

Obnovenie zabudnutého hlavného hesla

Obnovovací kľúč vám umožňuje obnoviť dáta, ak zabudnete svoje hlavné heslo. Keď zmeníte hlavné heslo, Password Manager vygeneruje nový obnovovací kľúč. Bezpečne si ho uložte.