ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Môj účet

Spustiť synchronizáciusynchronizácia rozšírenia Password Manager s mobilnou aplikáciou na vašom smartfóne.

Zmeniť hlavné heslo – zmena vášho hlavného hesla. Dôrazne odporúčame, aby ste pred touto zmenou exportovali svoje údaje.

Zmeniť e‑mailovú adresu – zmena e‑mailovej adresy pre váš účet ESET Password Manager. Dôrazne odporúčame, aby ste pred touto zmenou exportovali svoje údaje. Pri ďalšom prihlásení zadajte do aplikácie/rozšírenia ESET Password Manager novú e‑mailovú adresu. E‑mailová adresa účtu Password Manager sa na portáli ESET HOME automaticky zmení.

Dvojúrovňové overovaniepovolenie dvojúrovňového overovania (2FA) zlepšuje zabezpečenie vašich údajov. Po jeho aktivácii sa vám vždy pri odomykaní Password Manager po zadaní hlavného hesla zobrazí výzva, aby ste zadali aj jedinečný bezpečnostný kód.

Zrušiť účet – zrušením účtu sa vymažú všetky údaje uložené v nástroji ESET Password Manager a účet sa odstráni. Po zrušení a odstránení účtu nie je možné obnoviť žiadne údaje.


important

Zrušenie účtu Password Manager

Ak nechcete spolu s účtom Password Manager prísť aj o všetky údaje, zálohujte si heslá a dáta na budúce použitie. Kliknite na Menu > Nastavenia > Dáta > Exportovať údaje. Uložte ich na bezpečné miesto.