ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vygenerovanie hesla

Už si viac nemusíte pamätať dlhé heslá. Vždy, keď vytvoríte nové heslo alebo chcete zmeniť už existujúce heslo, generátor hesiel vygeneruje komplexné heslo, ktoré uloží v nástroji Password Manager. Môžete upraviť dĺžku hesla, prípadne vybrať znaky, ktoré budú použité alebo, naopak, vynechané.

Kliknutím na zobrazené heslo ho skopírujete do schránky a stlačením klávesovej skratky CTRL+V ho vložíte. Ak chcete ponúknuté heslo zmeniť, kliknite na šípky v kruhovej ikone alebo označte políčko na použitie konkrétnych znakov. Dĺžku hesla môžete zmeniť pomocou posuvníka.


note

Krátke heslá sú z pohľadu bezpečnosti slabé. Pri vytváraní hesla preto dbajte na jeho dostatočnú silu.

generate_password