ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Identity

Pridanie identít vám umožní automatické vypĺňanie obsiahlych online formulárov. Keď ste prihlásený do nástroja Password Manager a zadávate osobné údaje do online formulára, Password Manager vás vyzve na uloženie daných údajov v podobe identity. Po uložení budú tieto informácie používané nástrojom Password Manager, ktorý bude automaticky vypĺňať online formuláre za vás.

Môžete mať uložené viaceré identity, napríklad jednu pre svoju domácu adresu a inú na pracovné účely. Svoje osobné údaje môžete zadať aj priamo do nástroja Password Manager. V takom prípade otvorte Password Manager, kliknite na Menu > Identity > Pridať identitu. Po nakonfigurovaní identít si budete môcť pre rozličné formuláre a aplikácie vybrať príslušné informácie.