Identity

Pridanie identít vám umožní automatické vypĺňanie obsiahlych online formulárov. Pri zadávaní osobných údajov do online formulára vás nástroj Password Manager vyzve na uloženie daných údajov v podobe identity. Po uložení budú tieto informácie používané nástrojom Password Manager, ktorý bude automaticky vypĺňať online formuláre miesto vás.

Môžete mať uložené viaceré identity, napríklad jednu pre vašu domácu adresu, jednu na pracovné účely atď. Vaše osobné údaje môžete zadať aj priamo do nástroja Password Manager. V takom prípade kliknite na kartu Identity v hlavnom používateľskom rozhraní a potom kliknite na možnosť Pridať identitu. Hneď ako budete mať nastavené identity, pre rozličné formuláre a aplikácie budete mať možnosť vybrať si príslušné informácie.