ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Identity

Pridanie identít vám umožní automatické vypĺňanie obsiahlych online formulárov. Keď ste prihlásený do nástroja Password Manager a zadávate osobné údaje do online formulára, Password Manager vás vyzve na uloženie daných údajov v podobe identity. Po uložení budú tieto informácie používané nástrojom Password Manager, ktorý bude automaticky vypĺňať online formuláre miesto vás.

Môžete mať uložené viaceré identity, napríklad jednu pre svoju domácu adresu, jednu na pracovné účely atď. Svoje osobné údaje môžete zadať aj priamo do nástroja Password Manager. V takom prípade otvorte Password Manager, kliknite na Menu > Identity > Pridať identitu. Hneď ako budete mať nastavené identity, získate možnosť vybrať si pre rozličné formuláre a aplikácie príslušné informácie.