Podporované formáty pri importe

Ak chcete importovať svoje heslá zo vstavaného správcu hesiel vo webovom prehliadači alebo z iných nástrojov na správu hesiel, vyžadujú sa určité typy súborov. V tabuľke nižšie je uvedený zoznam podporovaných typov súborov na importovanie hesiel a iných údajov do nástroja ESET Password Manager.

Typ aplikácie

Typ súboru

SaferPass

.csv, .json

PassWorks

.csv, .json

Gestor de contrasenas – SIT

.csv, .json

Gestor de contrasenas – Telnor

.csv, .json

ByePass

.csv, .json

Panda

.csv, .json

ESET Password Manager v3

.csv, .json

ESET Password Manager v2

.xml

LastPass

.csv, .txt

1Password

.1pif, .csv, .txt

Dashlane

.csv

StickyPassword

.xml

Firefox Exporter

.xml, .csv

Google Chrome

.csv

Bitwarden

.csv