ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Podporované formáty pri importe

Ak chcete importovať svoje heslá zo vstavaného správcu hesiel vo webovom prehliadači alebo z iných nástrojov na správu hesiel, vyžadujú sa určité typy súborov. V tabuľke nižšie je uvedený zoznam podporovaných typov súborov na importovanie hesiel a iných údajov do nástroja ESET Password Manager.

Typ aplikácie

Typ súboru

SaferPass

.csv, .json

PassWorks

.csv, .json

Gestor de contrasenas – SIT

.csv, .json

Gestor de contrasenas – Telnor

.csv, .json

Gestor de contrasenas - Claro

.csv, .json

ByePass

.csv, .json

Panda Dome Passwords

.csv, .json

Passwatch

.csv, .json

ESET Password Manager v3

.csv, .json

Enpass

.json

Roboform

.csv

Safe in Cloud

.csv, .xml

LastPass

.csv, .txt

1Password

.1pif, .csv, .txt

Dashlane

.csv

StickyPassword

.xml

Firefox

.csv

Chrome

.csv

Edge

.csv

Bitwarden

.csv

KeePass 2.x

.xml

F-Secure

.fsk

Vytvorenie súboru CSV na import do nástroja ESET Password Manager

Súbor CSV musí mať špecifickú a presnú štruktúru. V opačnom prípade ESET Password Manager nemôže správne čítať obsiahnuté informácie. Štruktúra CSV pre Účty, Identity, Poznámky a Platobné karty musí mať 30 stĺpcov, v ktorých sa špecifikujú rôzne vstupné údaje. Všetky tieto údaje sú potrebné pre rôzne dátové vstupy. Hoci nezáleží na ich presnom poradí, odporúčame použiť poradie uvedené nižšie:

Hlavička súboru CSV

Špecifické hodnoty uvedené nižšie sú zapisované v rovnakom poradí ako stĺpce, pričom sú rozdelené podľa príslušného typu údajov, ku ktorému patria (napr. Účet, Identita...). Pri použití takejto štruktúry na obrazovke importu vyberte ESET Password Manager ako zdroj súboru na import.

Prvé dva stĺpce sa týkajú všetkých typov údajov:

modelType – Účet, Identita, Poznámka alebo Platobná karta.

modelVersion – pre kategóriu Účet zadajte číslo 3. Pre Identitu, Platobnú kartuPoznámku zadajte číslo 1.

 


example

Príklad hlavičky súboru CSV

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

Účty


note

Ak chcete použiť jednoduchú štruktúru CSV, ktorá je vhodná na import prihlasovacích údajov k účtom, musíte mať tri stĺpce s URL adresou, prihlasovacím menomheslom. Pri použití takejto štruktúry na obrazovke importu vyberte Chrome ako zdroj súboru na import. kliknite na ikonu menu menu > Nastavenia > Importovať údaje a z roletového menu vyberte Chrome.

 

Názov stĺpca

Popis

title

Názov účtu.

url*

Webová doména alebo stránka prihlásenia do účtu (max. 5 000 znakov).

username*

Používateľské meno alebo e‑mailová adresa na prihlásenie do účtu (max. 1 024 znakov).

password

Heslo k účtu (max. 1 024 znakov).

favorite

Označí daný účet používateľa ako obľúbený. Môže obsahovať buď hodnotu FALSE, alebo TRUE.

notes

Akékoľvek poznámky k účtu, ako aj poznámky k identite alebo platobnej karte (max. 10 000 znakov).

* Tieto stĺpce sú v súbore CSV povinné.

Identity


note

Poznámka

V prípade nasledujúcich stĺpcov je povolených maximálne 1 024 znakov, okrem stĺpca na poznámky (notes), kde je povolených 10 000 znakov.

Názov stĺpca

Popis

title

Názov identity.

firstName

Krstné meno používateľa identity.

lastName

Priezvisko nositeľa identity.

country

Krajina, v ktorej sa nachádza nositeľ identity.

zip

Poštové smerovacie číslo miesta, kde sa nachádza nositeľ identity.

city

Mesto, v ktorom sa nachádza nositeľ identity.

street*

Ulica, na ktorej sa nachádza nositeľ identity.

street2

Dodatočné informácie o ulici.

company

Spoločnosť, v ktorej sa nachádza nositeľ identity.

county

Špecifikácia okresu, v ktorom sa nachádza nositeľ identity.

region

Špecifikácia štátu/provincie, kde sa nachádza nositeľ identity.

email

E‑mail nositeľa identity.

phoneNumber

Telefónne číslo nositeľa identity.

notes

Akékoľvek poznámky k identite, ako aj poznámky k účtu alebo platobnej karte (max. 10 000 znakov).

* Tento stĺpec je v súbore CSV povinný.

Poznámky

Názov stĺpca

Popis

title

Názov poznámky.

text*

Telo poznámky (max. 10 000 znakov).

color

Špecifikuje preferovanú farbu poznámky. Na zaistenie správneho importu je stĺpec povinný, ale hodnota môže zostať prázdna. Zadáva sa len jedno číslo, ktoré predstavuje konkrétnu farbu (0 – 7).

* Tento stĺpec je v súbore CSV povinný.

Platobné karty

Názov stĺpca

Popis

cardName

Názov platobnej karty.

name*

Meno držiteľa karty (max. 1 024 znakov).

number*

Číslo platobnej karty. Povolených je minimálne 12 a maximálne 20 znakov. Zadané číslo nesmie obsahovať medzery ani desatinné čiarky.

securityCode

Bezpečnostný kód platobnej karty – CCV/CVV (max. 3 číslice, karta American Express má povolené 4 číslice).

pinCode

PIN kód platobnej karty (max. 4 číslice).

expirationDateMonth

Mesiac, ktorým končí platnosť platobnej karty. Povolené je číslo od 01 do 12 (formát MM).

expirationDateYear

Rok, v ktorom uplynie platnosť platobnej karty (formát RRRR).

type

Typ karty: generická karta, Visa, Master Card, American-Express, Diners Club, Discover, JCB, UnionPay, Maestro.

notes

Akékoľvek poznámky k platobnej karte, ako aj poznámky k účtu alebo identite (max. 10 000 znakov).

* Tieto stĺpce sú v súbore CSV povinné.


example

Príklad štruktúry CSV

Nižšie uvedená štruktúra CSV importuje dva účty, dve identity, dve platobné karty a dve poznámky. Polia sú oddelené čiarkami:

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

"Account","3",,,,,,,,,"voliteľná poznámka v úvodzovkách","1. voliteľný názov účtu",,,"https://povinnaurladresauctu.sk","povinné prihlasovacie meno","voliteľné heslo","false",,,,,,,,,,,,

"Account","3",,,,,,,,,"voliteľná poznámka v úvodzovkách 2","2. voliteľný názov účtu",,,"https://povinnaurladresauctu2.sk","povinné prihlasovacie meno 2","voliteľné heslo 2","false",,,,,,,,,,,,

"Identity","1",,,,,,,,,"voliteľná poznámka v úvodzovkách","1. voliteľný názov identity",,,,,,,"voliteľné krstné meno","voliteľné priezvisko","voliteľná krajina","voliteľné PSČ","voliteľné mesto","povinný riadok adresy 1","voliteľný riadok adresy 2","voliteľný názov spoločnosti","voliteľný okres","voliteľný štát","volitelny-email@domena.sk","voliteľné telefónne číslo"

"Identity","1",,,,,,,,,"voliteľná poznámka v úvodzovkách 2","2. voliteľný názov identity",,,,,,,"voliteľné krstné meno 2","voliteľné priezvisko 2","voliteľná krajina 2","voliteľné PSČ 2","voliteľné mesto 2","povinný riadok adresy 1 2","voliteľný riadok adresy 2 2","voliteľný názov spoločnosti 2","voliteľný okres 2","voliteľný štát 2","volitelny-email@domena2.sk","voliteľné telefónne číslo 2"

"CreditCard","1","povinné meno držiteľa karty","1. voliteľný názov karty","4111111111111111","111","1111","visa","01","2021","voliteľná poznámka v úvodzovkách",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"CreditCard","1","povinné meno držiteľa karty 2","2. voliteľný názov karty","2222400050000009","111","1111","master-card","01","2021","voliteľná poznámka v úvodzovkách 2",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Note","1",,,,,,,,,,"1. voliteľný názov poznámky","povinný text v úvodzovkách 1","0",,,,,,,,,,,,,,,,

"Note","1",,,,,,,,,,"2. voliteľný názov poznámky","povinný text v úvodzovkách 2","0",,,,,,,,,,,,,,,,