Podporované webové prehliadače a aplikácie

Najnovšia verzia nástroja ESET Password Manager podporuje nasledujúce webové prehliadače a aplikácie:

Microsoft Edge (vychádzajúci z Chromium 80 alebo novšej verzie)

Mozilla Firefox vo verzii 65 a novšej

Google Chrome vo verzii 72 a novšej

Safari vo verzii 12 a novšej

ESET Password Manager pre iOS

ESET Password Manager pre Android

 


note

Poznámka

Ak chcete používať Zabezpečený prehliadač ESET, nainštalujte si Password Manager podľa tejto kapitoly.