Inštalácia rozšírenia Password Manager do prehliadača Firefox

1.Nainštalujte rozšírenie Password Manager do svojho prehliadača Mozilla Firefox.

2.Kliknite na Inštalovať.

3.Kliknite na Pridať.

4.Dokončite inštaláciu kliknutím na OK.

5.Pozrite sa na panel nástrojov prehliadača Firefox. Mali by ste tam vidieť ikonu Password Manager epwm_icon. Ak túto ikonu v paneli nástrojov nevidíte, otvorte menu prehliadača Firefox, kliknite na Doplnky a témy ff_extension a kliknutím na spúšťač zapnite rozšírenie. Skontrolujte, či je dané rozšírenie uvedené a povolené v paneli nástrojov. V prípade otázok alebo problémov môžete kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.

Po úspešnej inštalácii rozšírenia si prečítajte kapitolu Začíname s nástrojom Password Manager.