Pašalinti įrenginį

Kai pasiekiate licencijos limitą arba jūsų licencija yra pereikvota, turėtumėte atlaisvinti kai kurias licencijos vietas išaktyvindami nebenaudojamus įrenginius. Įrenginyje įdiegtas ESET produktas bus ne pašalintas, o išaktyvintas, ir įrenginys nebebus saugomas. Atjungę įrenginį, negalite valdyti ir peržiūrėti jo saugos ESET HOME paskyroje.

Įrenginio pašalinimas iš licencijos ir licencijos rakto nustatymas iš naujo

Jei licencija nutekinama, rekomenduojame pašalinti įrenginius ir iš naujo nustatyti licencijos raktą.

1.Prisijunkite prie ESET HOME interneto portalo.

2.Dalyje Licencijos spustelėkite Rodyti visas licencijas.

3.Šalia taikomos licencijos spustelėkite trijų taškų three_dots_menu mygtuką > Pašalinti įrenginius.

4.Pasirinkite taikomus įrenginius arba pažymėkite žymės langelį Pasirinkti viską.


warning

Jei neatpažįstate kai kurių ekrane rodomų įrenginių, pažymėkite žymės langelį Iš naujo nustatyti licencijos raktą.

5.Spustelėkite Šalinti įrenginius.

6.Pasirinkti įrenginiai pašalinami. ESET produktų išaktyvinimas gali užtrukti iki šešių valandų. Spustelėkite Baigti, naujas licencijos raktas nusiunčiamas el. pašto adresu ir parodomas ekrane.

7.Iš naujo aktyvinkite visus teisėtus įrenginius naudodami naują licencijos raktą arba ESET HOME paskyros naudotojo duomenis.


important

Svarbu

Siekiant užtikrinti, kad daugiau nebūtų nuotėkių, rekomenduojame pakeisti ESET HOME slaptažodį, kurį naudojote prisijungdami prie home.eset.com.

Įrenginio atjungimas / apsaugos panaikinimas ir išaktyvinimas

Įrenginys iš konkrečios „ESET HOME“ licencijos

1.„ESET HOME“ žiniatinklio portalo dalyje Licencijos spustelėkite Rodyti visas licencijas.

2.Pasirinkite licenciją, iš kurios norite pašalinti įrenginį. Spustelėkite Atidaryti licenciją, kad ją pasiektumėte.

3.Spustelėkite trijų taškų three_dots_menu mygtuką šalia įrenginio, kurį norite pašalinti.

4. Pagal licencijos vieneto kategoriją:

a)Kategorijoje Įrenginiai, prijungti prie „ESET HOME paskyros prie įrenginio spustelėkite Atjungti.

b)Kategorijoje Kiti įrenginiai, apsaugoti pagal licencijos prie įrenginio spustelėkite Atšaukti apsaugą.

5.Iškylančiajame lange spustelėkite Atjungti įrenginį / panaikinti įrenginio apsaugą, kad patvirtintumėte savo sprendimą.

ESET produktas įrenginyje bus išjungtas, bet ne pašalintas, ir įrenginys neteks apsaugos.

Įrenginys, esantis ESET HOME

1.„ESET HOME“ žiniatinklio portale spustelėkite Rodyti visus įrenginius.

2.Spustelėkite trijų taškų three_dots_menu mygtuką šalia įrenginio, kurį norite atjungti.

3.Spustelėkite Atjungti.

4.Iškylančiame lange spustelėkite Atjungti įrenginį, kad patvirtintumėte savo sprendimą.

ESET HOME programoje

1.Prisijunkite prie savo ESET HOME programėlės.

2.Pagrindiniame ekrane bakstelėkite Įrenginiai, kad atidarytumėte visų įrenginių sąrašą.

3.Bakstelėkite trijų taškųthree_dots_menu mygtuką.

4.Bakstelėkite Atjungti > Atjungti įrenginį.


Atjungimas neišaktyvinus įrenginio

Įrenginyje įdiegtas ESET produktas bus nepašalintas, o atjungtas, ir įrenginys liks apsaugotas.

ESET HOME

Atsijunkite nuo savo ESET HOME paskyros įrenginio ESET produkte. ESET produktas liks aktyvintas.

 

ESET HOME jūsų ESET produkte

1.Atidarykite ESET HOME produkto pagrindinės programos langą.

2.Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite ESET HOME > Atsijungti nuo ESET HOME.

3.Spustelėkite Atjungti.