Įrenginiai

Pridėti naują įrenginį

Norėdami apsaugoti naują įrenginį, spustelėkite Pridėti naują įrenginį arba žr. Pridėti įrenginį.

Įrenginio informacijos peržiūra

Visi prie ESET HOME paskyros prijungti įrenginiai išvardyti šiame lange. Nurodomas kiekvieno įrenginio pavadinimas ir jo programos būsena.

PAGE_DEVICES

Reikia atkreipti dėmesį

Šiame sąraše yra įrenginiai, kurie gavo įspėjimą arba svarbų pranešimą.

Tinkamai veikiantys įrenginiai

Šiame sąraše rasite tinkamai veikiančius įrenginius. Apsaugotame įrenginyje veikiantis apsaugos produktas aktyvinamas ir atnaujinamas į naujausią versiją. Operacinė sistema atnaujinama, o mobilusis įrenginys rodo, kad jis nepamestas.

Išsami įrenginio informacija

Spustelėkite Rodyti daugiau informacijos, kad būtų rodoma išsami informacija apie įrenginį.

Pranešimai – rodomos problemos, susijusios su įrenginyje įdiegtu ESET produktu. Spustelėkite konkretų pranešimą, kad pamatytumėte išsamią informaciją. Ši informacija pasiekiama tik tuo atveju, jei jūsų įrenginyje pateikiamas įspėjimas arba svarbus pranešimas.

Produkto informacija – rodoma informacija apie įdiegtą produktą ir aktyvinimo datą.

Licencijos informacija – rodoma informacija apie aktyvinimui naudojamą licenciją ir galiojimo pabaigos datą. Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite Atidaryti licenciją.

„Anti-Theft“ – spustelėkite Atidaryti „Anti-Theft“, kad galėtumėte valdyti įrenginius, apsaugotus ESET Anti-Theft. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei jūsų įrenginį saugo ESET Anti-Theft.

Įrenginio būsenos ir žymės

Įrenginio būsenos

Aprašymas

Icon-OK Apsaugotas

Įrenginys yra apsaugotas, reguliariai naujinamas, o licencijos galiojimo laikas konkrečiame įrenginyje nepasibaigęs.

important Reikia atkreipti dėmesį

ESET produktas veikia, tačiau įvyko įrenginio triktis.

warning Saugos įspėjimas

ESET produktas veikia netinkamai.

Neaktyvus

Įrenginys nebuvo neprijungtas prie ESET HOME ilgiau nei 14 dienų.
Jei nebenaudojate šio įrenginio, pašalinkite jį, kad atlaisvintumėte licencijų vietas.

Neprijungtas

Įrenginys yra apsaugotas jūsų ESET produktu, bet nėra prijungtas prie ESET HOME.