ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Ukloni uređaj

Kada dosegnete ograničenje licence i kada se vaša licenca nalazi u stanju prekomjerne upotrebe, oslobodite nekoliko računala tako da deaktivirate uređaje koje više ne upotrebljavate. ESET-ov program koji je instaliran na uređaju se neće deinstalirati, ali će se deaktivirati i uređaj više neće biti zaštićen. Nakon prekida veze s uređajem nećete moći upravljati njegovom sigurnošću niti pregledavati je na ESET HOME računu.

Uklanjanje uređaja iz licence i ponovno postavljanje licenčnog ključa

Ako je vaša licenca razotkrivena, preporučujemo da uklonite uređaje i resetirate licenčni ključ.

1.Prijavite se na ESET HOME web-portal.

2.U odjeljku Licence kliknite Prikaži sve licence.

3.Pored odgovarajuće licence kliknite gumb s tri točke three_dots_menu > Ukloni uređaje.

4.Odaberite odgovarajuće uređaje ili označite potvrdni okvir Odaberi sve.


warning

Ako ne prepoznajete neke uređaje prikazane na zaslonu, označite potvrdni okvir Ponovno postavi licenčni ključ.

5.Kliknite Ukloni uređaje.

6.Odabrani uređaji će se ukloniti. Deaktivacija ESET-ovih programa može potrajati i do šest sati. Kliknite Završi. Novi licenčni ključ će se poslati na vašu adresu e-pošte i pojaviti se na zaslonu.

7.Ponovno aktivirajte sve legitimne uređaje pomoću novog licenčnog ključa ili korisničkih podataka za ESET HOME račun.


important

VAŽNO

Kako biste bili sigurni da neće doći do ponovnog otkrivanja, preporučujemo vam da promijenite lozinku za program ESET HOME koju ste upotrijebili za prijavu u program home.eset.com. Isto tako, preporučujemo aktivaciju autorizacije s dva faktora kako biste povećali sigurnost ESET HOME računa.

Prekidanje veze s uređajem / uklanjanje zaštite i deaktivacija uređaja

Uređaj iz određene licence u programu ESET HOME

1.Na ESET HOME web portalu kliknite Prikaži sve licence u odjeljku Licence.

2.Odaberite licencu s koje želite ukloniti uređaj. Kliknite Otvori licencu da biste joj pristupili.

3.Kliknite gumb s tri točkice three_dots_menu pokraj uređaja koji želite ukloniti.

4. Na temelju kategorije jedinice licence:

a)Kliknite Prekini vezu na uređaju u kategoriji Uređaji povezani s ESET HOME računom.

b)Kliknite Ukloni zaštitu na uređaju u kategoriji Ostali uređaji zaštićeni vašom licencom.

5.U prozoru s upozorenjem kliknite Prekini vezu s uređajem / ukloni zaštitu uređaja da biste potvrdili svoju odluku.

ESET-ov program na uređaju će se deaktivirati, a ne deinstalirati, i uređaj više neće biti zaštićen.

Uređaj u programu ESET HOME

1.Na ESET HOME web portalu kliknite Prikaži sve uređaje.

2.Kliknite gumb s tri točkice three_dots_menu pokraj uređaja s kojim želite prekinuti vezu.

3.Kliknite Odspoji.

4.U prozoru s upozorenjem kliknite Prekini vezu s uređajem da biste potvrdili svoju odluku.

ESET HOME u aplikaciji

1.Prijavite se u ESET HOME aplikaciju.

2.Dodirnite Uređaji na početnom zaslonu da biste otvorili popis svih uređaja.

3.Dodirnite gumb s tri točkicethree_dots_menu.

4.Dodirnite Prekini vezu > Prekini vezu s uređajem.


Prekid veze bez deaktivacije uređaja

Prekinut će se veza s ESET-ovim programom koji je instaliran na uređaju, ali se program neće deinstalirati i uređaj će ostati zaštićen.

ESET HOME

Odjavite se s ESET HOME računa putem ESET-ovog programa na svojem uređaju. ESET-ov program će ostati aktiviran.

 

ESET HOME u vašem ESET-ovu programu

1.Otvorite glavni prozor ESET-ova programa za kućne korisnike.

2.U gornjem desnom kutu kliknite ESET HOME > Prekini vezu s programom ESET HOME.

3.Kliknite Odspoji.