ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Ukloni uređaj

Kada dosegnete ograničenje pretplate i kada se vaša pretplata nalazi u stanju prekomjerne upotrebe, oslobodite nekoliko mjesta pretplate tako da deaktivirate uređaje koje više ne upotrebljavate. ESET-ov program koji je instaliran na uređaju se neće deinstalirati, ali će se deaktivirati i uređaj više neće biti zaštićen. Nakon prekida veze s uređajem nećete moći upravljati njegovom sigurnošću niti pregledavati je na ESET HOME računu.

Uklanjanje uređaja iz pretplate i ponovno postavljanje aktivacijskog ključa

Ako je vaša pretplata razotkrivena, preporučujemo da uklonite uređaje i ponovno postavite aktivacijski ključ.

1.Prijavite se na ESET HOME web-portal.

2.U odjeljku Pretplate kliknite Prikaži sve pretplate.

3.Pored primjenjive pretplate kliknite ikonu izbornika s tri točkice three_dots_menu > Ukloni uređaje.

4.Odaberite odgovarajuće uređaje ili označite potvrdni okvir Odaberi sve.


warning

Ako ne prepoznajete neke uređaje prikazane na zaslonu, označite potvrdni okvir Ponovno postavi aktivacijski ključ.

5.Kliknite Ukloni uređaje.

6.Odabrani uređaji će se ukloniti. Deaktivacija ESET-ovih programa može potrajati i do šest sati. Kliknite Završi. Novi aktivacijski ključ će se poslati na vašu adresu e-pošte i pojaviti se na zaslonu.

7.Ponovno aktivirajte sve legitimne uređaje pomoću novog aktivacijskog ključa ili korisničkih podataka za ESET HOME račun.


important

Kako biste bili sigurni da neće doći do ponovnog otkrivanja, preporučujemo vam da promijenite lozinku za program ESET HOME koju ste upotrijebili za prijavu u program home.eset.com. Isto tako, preporučujemo aktivaciju autorizacije s dva faktora kako biste povećali sigurnost ESET HOME računa.

Prekidanje veze s uređajem / uklanjanje zaštite i deaktivacija uređaja

Uređaj iz određene pretplate u programu ESET HOME

1.Na ESET HOME web-portalu kliknite Prikaži sve pretplate u odjeljku Pretplate.

2.Odaberite pretplatu s koje želite ukloniti uređaj. Kliknite Otvori pretplatu da biste joj pristupili.

3.Kliknite ikonu izbornika s tri točkice three_dots_menu pored uređaja koji želite ukloniti.

4. Na temelju kategorije jedinice pretplate:

a)Kliknite Prekini vezu na uređaju u kategoriji Uređaji povezani s ESET HOME računom.

b)Kliknite Ukloni zaštitu na uređaju u kategoriji Ostali uređaji zaštićeni vašom pretplatom.

5.U prozoru s upozorenjem kliknite Prekini vezu s uređajem / ukloni zaštitu uređaja da biste potvrdili svoju odluku.

ESET-ov program na uređaju će se deaktivirati, a ne deinstalirati, i uređaj više neće biti zaštićen.

Uređaj u programu ESET HOME

1.Na ESET HOME web portalu kliknite Prikaži sve uređaje.

2.Kliknite ikonu izbornika s tri točkice three_dots_menu pored uređaja čiju vezu želite prekinuti.

3.Kliknite Odspoji.

4.U prozoru s upozorenjem kliknite Prekini vezu s uređajem da biste potvrdili svoju odluku.

ESET HOME u aplikaciji

1.Prijavite se u ESET HOME aplikaciju.

2.Dodirnite Uređaji na početnom zaslonu da biste otvorili popis svih uređaja.

3.Dodirnite gumb s tri točkicethree_dots_menu.

4.Dodirnite Prekini vezu > Prekini vezu s uređajem.


note

Imajte na umu da može proći neko vrijeme prije nego što ćete moći koristiti oslobođenu zaštitu za drugi uređaj.


Prekid veze bez deaktivacije uređaja

Prekinut će se veza s ESET-ovim programom koji je instaliran na uređaju, ali se program neće deinstalirati i uređaj će ostati zaštićen.

ESET HOME

Odjavite se s ESET HOME računa putem ESET-ovog programa na svojem uređaju. ESET-ov program će ostati aktiviran.

 

ESET HOME u vašem ESET-ovu programu

1.Otvorite glavni prozor ESET-ova programa za kućne korisnike.

2.U gornjem desnom kutu kliknite ESET HOME > Prekini vezu s programom ESET HOME.

3.Kliknite Odspoji.