ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Autorizacija s dva faktora

Autorizacija s dva faktora povećava sigurnost vašeg ESET HOME računa i podataka kojima možete pristupiti. Nakon aktivacije autorizacije s dva faktora morate unijeti jedinstveni šesteroznamenkasti sigurnosni kod koji generira aplikacija za autentikaciju na pametnom telefonu ili tabletu nakon što unesete lozinku za program ESET HOME. Postavite autorizaciju s dva faktora u bilo kojem trenutku prema uputama u nastavku:


important

Na pametni telefon ili tablet morate instalirati aplikaciju za autorizaciju, na primjer, ESET Secure Authentication esa_icon. ESET Secure Authentication je besplatna aplikacija za autorizaciju, dostupna u službenim trgovinama aplikacija za telefone sa sustavima Android, iOS i Windows. ESET HOME podržava TOTP protokol (protokol s jednokratnom lozinkom temeljenom na vremenu) za autorizaciju s dva faktora. Upotrijebiti možete bilo koju kompatibilnu mobilnu aplikaciju kao što su Google Authenticator ili Authy.

Aktivirajte autorizaciju s dva faktora na ESET HOME web-portalu


note

Za detaljne vizualne upute za postavljanje autorizacije s dva faktora u ESET HOME aplikaciji pogledajte ESET-ov članak baze znanja. (Ovaj članak nije dostupan na svim jezicima.)

1.Prijava u ESET HOME.

2.U gornjem desnom kutu zaslona kliknite svoju adresu e-pošte.

3.Kliknite Moj račun.

4.U odjeljku Sigurnosne postavke kliknite Postavi pokraj autorizacije s dva faktora.


important

Ako niste stvorili lozinku za program ESET HOME, morate je stvoriti. Kliknite Nastavi i slijedite upute u e-poruci koju ESET pošalje na vašu adresu e-pošte.

5.Na zaslonu će se prikazati QR kod s ručnim kodom. Na pametnom telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju za autorizaciju i skenirajte QR kod ili u aplikaciju ručno dodajte kod koji se prikazuje ispod QR koda.

6.Na ESET HOME portalu kliknite Nastavi.

7.Unesite šesteroznamenkasti kod iz aplikacije za autorizaciju i kliknite Nastavi.

8.Osigurano je deset jednokratnih kodova za oporavak. Upotrijebite kod za oporavak da biste se prijavili u svoj ESET HOME račun kada nemate pristup aplikaciji za autentikaciju. Da biste ih sigurno spremili na uređaj, kliknite Preuzmi kodove i nastavi, pohranite ih na sigurno mjesto (na primjer, u Trezor) i kliknite Završi postavljanje.

2fa_setup

9.Za vaš ESET HOME račun je aktivirana autorizacija s dva faktora. Kliknite Shvaćam.

Uredite autorizaciju s dva faktora na ESET HOME web-portalu

1.Prijava u ESET HOME.

2.U gornjem desnom kutu zaslona kliknite svoju adresu e-pošte.

3.Kliknite Moj račun.

4.U odjeljku Sigurnosne postavke kliknite Uredi pokraj autorizacije s dva faktora.

5.Upišite svoju lozinku za ESET HOME.

6.Upišite šesteroznamenkasti kod iz aplikacije za autorizaciju i kliknite Nastavi.

7.Uredite autorizaciju s dva faktora:

Deaktiviraj autorizaciju s dva faktora

8.Kliknite Deaktiviraj autorizaciju s dva faktora.

9.Autorizacija s dva faktora je deaktivirana i više ne štiti vaš račun. Kliknite Shvaćam.

Kodovi za oporavak

8.Pokraj opcije Način oporavka kliknite Kodovi za oporavak.

9.Da biste kodove za oporavak spremili na uređaj kao .txt datoteku, kliknite Preuzmi kodove. Ako ste već iskoristili većinu kodova, kliknite Dohvati nove kodove.

Zaboravi zapamćene uređaje

8.Da biste uklonili sve zapamćene prijave s ESET HOME web-portala i aplikacije i da bi se od vas zatražila autorizacija s dva faktora svaki put kad se prijavite, kliknite Nastavi.

9.Sve zapamćene prijave na svim uređajima su zaboravljene. Kliknite Shvaćam.

Načini autentikacije za prijavu na vaš ESET HOME račun

Ako ste za svoj račun postavili autorizaciju s dva faktora, prijavite se na svoj ESET HOME račun na jedan od dva načina:

Prijavite se pomoću autorizacije s dva faktora – nakon prijave pomoću lozinke za ESET HOME morate unijeti dodatni šesteroznamenkasti kod iz aplikacije za autentikaciju. Označite okvir Zapamti ovaj uređaj 30 dana i od vas se 30 dana neće tražiti da unesete autorizaciju s dva faktora za ovaj uređaj. Kliknite Nastavi da biste se prijavili.

Upotrijebite jedan osmeroznamenkasti kod za oporavak – kodovi za oporavak se prikazuju tijekom postavljanja autorizacije s dva faktora. Unesite jedan od tih kodova koje ste preuzeli i kliknite Nastavi da biste se uspješno prijavili na svoj račun ESET HOME.