ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Korisnički profili

Pomoću ESET HOME računa možete upravljati određenim funkcijama, kao što su Virtualna privatna mreža iESET Password Manager, na jednom mjestu za sve korisničke profile. Stvaranje korisničkih profila omogućava vam da aktivirate ili dodijelite sigurnosne funkcije platforme ESET HOME nekom drugom. Uz korisničke profile možete upravljati samo sigurnosnim funkcijama, ne uređajima.

Kada se prijavite na ESET HOME račun, u odjeljku Funkcije kliknite Sigurnosne funkcije.

Korisnički profili prikazuju se nakon aktivacije jedne od sigurnosnih funkcija:


note

ESET-ova funkcija VPN

Da biste instalirali i aktivirali ESET-ovu funkciju VPN, pogledajte upute u odjeljku Pomoć na mreži za ESET VPN.


note

Funkcija ESET Password Manager

Da biste instalirali i aktivirali ESET Password Manager, pogledajte upute u odjeljku Pomoć na mreži za ESET Password Manager.

Ja – ovo je profil koji se automatski stvara prilikom aktivacije funkcije VPN ili ESET Password Manager. Adresa e-pošte tog profila je adresa e-pošte za vaš ESET HOME račun.

Ostali korisnički profili – profili za nekog drugog tko je aktivirao sigurnosnu funkciju.

Dodavanje novog korisničkog profila

Tijekom aktivacije nekih funkcija možete odabrati postojeći profil ili stvoriti novi:

1.Odaberite funkciju koju želite aktivirati.

2.Kliknite Dodaj novu osobu.

3.Upišite naziv i adresu e-pošte za novi profil.

4.Kliknite Stvori profil.

Detalji o korisničkom profilu

Kliknite Otvori pokraj naziva korisničkog profila i tada će se prikazati sljedeće informacije:

Naziv

Prvo slovo naziva

Adresa e-pošte

Status VPN funkcije

Preimenovanje korisničkog profila

1.Kliknite Uredi pokraj naziva profila.

2.Upišite nadimak.

3.Kliknite Spremi da biste potvrdili.

4.Kliknite Shvaćam.

Brisanje korisničkog profila

1.Kliknite Otvori pokraj naziva profila.

2.Kliknite Izbriši profil.


important

Sve funkcije aktivirane ovim profilom će se deaktivirati i postati dostupne za zaštitu drugog korisničkog profila.

3.Kliknite Izbriši profil da biste potvrdili.

4.Kliknite Shvaćam.