Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εικονίδιο περιοχής ειδοποιήσεων

Ορισμένες από τις πιο σημαντικές επιλογές ρυθμίσεων και δυνατότητες διατίθενται κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο της γραμμής ειδοποιήσεων TRAY_ICON.

Παύση προστασίας – Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης που απενεργοποιεί το στοιχείο Μηχανισμός ανίχνευσης, το οποίο προφυλάσσει από κακόβουλες επιθέσεις κατά του συστήματος ελέγχοντας την επικοινωνία αρχείων, διαδικτύου και email. Το αναπτυσσόμενο μενού Χρονικό διάστημα σάς επιτρέπει να καθορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απενεργοποιηθεί η προστασία.

MENU_TIME

Παύση του τείχος προστασίας (να επιτρέπεται όλη η κυκλοφορία) – Πραγματοποιεί εναλλαγή του τείχος προστασίας σε ανενεργή κατάσταση. Ανατρέξτε στην ενότητα Δίκτυο για περισσότερες πληροφορίες.

Αποκλεισμός όλης της κυκλοφορίας δικτύου – Αποκλείει κάθε είδους κυκλοφορία δικτύου. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά κάνοντας κλικ στην επιλογή Διακοπή αποκλεισμού όλης της κυκλοφορίας δικτύου.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους – Ανοίγει το στοιχείο Ρυθμίσεις για προχωρημένους του ESET Security Ultimate. Για να ανοίξετε το στοιχείο «Ρυθμίσεις για προχωρημένους» από το κύριο παράθυρο του προϊόντος, πατήστε το πλήκτρο F5 στο πληκτρολόγιό σας ή κάντε κλικ στα στοιχεία Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

Αρχεία καταγραφής – Τα Αρχεία καταγραφής περιέχουν πληροφορίες για σημαντικά συμβάντα του προγράμματος που έχουν προκύψει και παρέχουν μια επισκόπηση των ανιχνεύσεων.

Άνοιγμα του ESET Security Ultimate – Ανοίγει το κύριο παράθυρο προγράμματος του ESET Security Ultimate.

Επαναφορά διάταξης παραθύρου – Επαναφέρει το παράθυρο του ESET Security Ultimate στο προεπιλεγμένο μέγεθος και τη θέση του στην οθόνη.

Λειτουργία χρώματος – Ανοίγει τις ρυθμίσεις του περιβάλλοντος χρήστη όπου μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του περιβάλλοντος χρήστη.

Έλεγχος για ενημερώσεις – Ξεκινά μια ενημέρωση μονάδας ή προϊόντος για να διασφαλίζεται η προστασία. Το ESET Security Ultimate ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις αρκετές φορές την ημέρα.

Σχετικά με – Παρέχει πληροφορίες συστήματος, λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατεστημένη έκδοση του ESET Security Ultimate, τις εγκατεστημένες μονάδες του προγράμματος και πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και τους πόρους του συστήματος.