Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για καλύτερη πλοήγηση στο ESET Security Ultimate, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Ενέργεια

F1

ανοίγει τις σελίδες βοήθειας

F5

ανοίγει τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Επάνω βέλος / Κάτω βέλος

περιήγηση σε στοιχεία του αναπτυσσόμενου μενού

TAB

μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη σε ένα παράθυρο

Shift+TAB

μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη σε ένα παράθυρο

ESC

κλείνει το ενεργό παράθυρο διαλόγου

Ctrl+U

εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή ESET και τον υπολογιστή σας (λεπτομέρειες για την Τεχνική υποστήριξη)

Ctrl+R

κάνει επαναφορά του παραθύρου του προϊόντος στο προεπιλεγμένο μέγεθος και τη θέση στην οθόνη

ALT + Αριστερό βέλος

πλοήγηση προς τα πίσω

ALT + Δεξί βέλος

πλοήγηση προς τα εμπρός

ALT+Home

πλοήγηση στην αρχική σελίδα

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του ποντικιού για πλοήγηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.